Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2019 / Fordeling av arrangementer 2019-20
NBBF All-Star Mjøs 2018.jpg

Fordeling av arrangementer 2019-20

På styremøte 2-2019 vedtok man fordeling av forbundsarrangementene sesongen 2019-20:
 

Kvalifisering Turnering Scania Cup U13/U14 (Åpen turnering)
Dato: 13.-15. september 2019
Søkere: Bærum (som en del av Bærum Open).
Vedtak:
 Bærum Basket tildeles arrangementet.

Kvalifisering Turnering Scania Cup U15/U16 (NBBF inviterer)
Dato: 25.-27. oktober 2019 
Søkere: Frøya, Sverresborg G/J16
Vedtak:
  Frøya tildeles G/J15 og Sverresborg tildeles G/J16


Kvalifisering U19NM Øst/Vest

Dato: 13.-15. desember 2019
Søker Øst: Bærum (primært), EB85, Ammerud (sekundært), 
Søkere Vest: Frøya, Haugesund/Stegaberg (primært), Fyllingen
Vedtak:
  EB85 tildeles arrangement i Øst og Frøya i Vest.


Kvalifisering U16NM Øst/Vest/Midt

Dato: 13.-15. desember 2019
Søkere Øst: Ammerud (primært), Bærum (sekundært)
Søkere Vest: Frøya, Haugesund/Stegaberg (sekundært), Fyllingen
Søkere Midt: Singsaker, Sverresborg
Vedtak:
 Fyllingen tildeles arrangementet i Vest, Singsaker i Midt og Ammerud i Øst.


Den Store Baskethelgen 2020 (DST, DSK, BLNO-møter og landslag)

Dato: 25.-26. januar 2020
Søker: Bøler
Vedtak:
 Bøler Basket tildeles arrangementet.


BLNO menn-kvalifisering

Dato: 20.-22. mars 2020
Søkere: Sverresborg, Ammerud
Vedtak:
 Ammerud tildeles arrangementet.


NM-sluttspill senior kvinner

Dato: 27.-29. mars 2020
Søkere: Frøya, Sandvika (3.prioritet)
Vedtak:
 Frøya Basket tildeles arrangementet.

 

U19 NM finalespill
Dato: 24.-26. april 2020
Søkere: Ulriken (Sekundært), Sandvika (1.prioritet), Fyllingen
Vedtak:
 Sandvika Basket tildeles arrangementet.


U16 NM

Dato: 01.-03. mai 2020
Søkere: Ulriken (primært), Sandvika (2.prioritet)
Vedtak:
 Ulriken Basket tildeles arrangementet.


Nasjonal Talentcamp U14/U15 (vår 2020)

Dato: 29.-31. mai 2020
Søkere: Ingen søkere.
Oppfølging:
 Administrasjonen kommer tilbake til styret med forslag til arrangør.


Kvalifisering Turnering Scania Cup U19

Dato: 06.-08. september 2019 
Søkere: Ingen søkere
Vedtak:

På bakgrunn av at det ikke var noen søkere til arrangementet og at erfaringen fra denne turneringen kommer i en periode hvor det er stor kampbelastning for de aktuelle spillerne samt varierende sportslig utbytte velger styret å nedsette en jury som skal nominere lag til deltagelse (1-3 lag).

Juryen vil bestå av: 

  • Styremedlem med relevant fokusområde
  • Landslagstrenere U18 kvinner og menn
  • Sportssjef