NBBF DSK logobilde.png

Det Store Klubbledermøtet 2020

Erfaringsutveksling rundt viktige temaer og verktøy til klubbdrift.
Det Store Klubbledermøtet blir arrangert 25. og 26. januar 2020 i Oslo. Hovedtemaene denne helgen vil være rekrutteringsarbeid i klubb og arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep i klubb. NBBF ønsker å invitere personer som innehar nøkkelroller i klubben, både i og utenfor styret til å delta i arbeidet med disse viktige temaene. Vi oppfordrer ungdomsrepresentanter i klubbens styret og andre engasjerte ungdommer i klubb til å delta på DSK. Ungdommenes deltakelse vil bidra til gode diskusjoner sammen med de erfarne klubbledere i basketballmiljøet. DSK er ikke kun for klubbledere, men for alle nøkkelpersoner i klubben med erfaringsutveksling og diskusjon i fokus. Representanter fra NBBFs administrasjon og forbundsstyret vil være tilstede under samlingen.

 

Det kommer eksterne foredragsholdere (nærmere informasjon kommer) som skal ta opp relevante temaer rettet mot klubbdrift. Hovedtemaet for lørdagen vil være rekruttering i klubb. Dette innebærer rekruttering av utøvere, trenere, unge ledere og andre nøkkelroller i klubben. Vi ser at mange klubber jobber godt med disse oppgavene og ønsker å skape erfaringsutveksling, ideutveksling og diskusjon rundt temaet.

 

På søndagen får vi besøk av veiledere fra "Trygg på trening" konseptet som er utarbeidet av et samarbeid mellom Redd Barna, Hordaland Idrettskrets og SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep).

"Trygg på trening er med på å sikre at idretten utvikles til å bli et tryggere sted for alle barn og unge. Vi ønsker å skape en tryggere arena gjennom at trenere og frivillige får økt kunnskap og handlingskompetanse om seksuelle overgrep mot barn og unge." Her kan du lese mer på deres hjemmeside.

 

Deltakerne skal gjennom gruppearbeid, erfaringsutveksling og diskusjon få verktøy for å utvikle klubbens arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i klubben.

 

I tillegg til besøket av eksterne foredragsholdere så vil deltakerne få innsikt i Langtidsplanen 2020-2024, Klubbutviklingsplanen 2020-2024 og en gjennomgang av live kampskjema

 

Praktisk info:

Vi minner om at fristen for å sikre seg hotellrom på Thon Hotell Ullevål er mandag 9. desember 2019.

NBBF har reservert  rom på Thon Hotell Ullevål Stadion. Pris er kr 931,- for enkeltrom og kr 1101,- for dobbeltrom. Booking av rom gjøres ved å sende mail direkte til hotellet til ullevaal.booking@olavthon.no og oppgi reservasjonskode 28587253. Rommene er holdt av til og med 9. desember 2019. Dvs. at etter 9. desember 2019 frigis disse rommene til andre gjester.

 

Vi anbefaler alle nøkkelpersoner i klubben til å delta, og gjerne unge ledere. Klubbledere, styremedlemmer, ungdomsledere og andre nøkkelpersoner som er interessert i klubbdrift og rekruttering.

Påmelding til DSK gjøres via Netigate: (Det er gratis å delta på DSK, men deltakerne må selv dekke reise, overnatting og middagen på lørdag - 250kr som blir fakturert)

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=805403X202589385X46551