Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2019 / Basketball fortsetter å vokse
basketiskolen.jpg

Basketball fortsetter å vokse

12 000 medlemmer i NBBF, det er registrert vekst for tredje året på rad.

Norsk basketballs overordnede målsetning i perioden 2016-2020 er å bli flere medlemmer. Basketballtinget har vedtatt at vi skal jobbe for å passere 16 250 medlemmer innen 2022. Vi er på god vei, og for tredje året på rad har vi økning i medlemsmassen og det høyeste medlemstallet siden 2002, se medlemsutviklingen fra 1968 under:

Medlemsvekst kommer både ved rekruttering og ivaretakelse av dem som allerede spiller. Å både kunne rekruttere nye medlemmer og gi et godt nok tilbud til de som er "innenfor" er en utfordrende øvelse. Basketklubbene har en stor del av æren for denne utviklingen da aktiviteten primært skjer i klubb. Klubbenes innsats med å rekruttere og ivareta kombinert med prosjekter fra NBBF (se NBBF prosjekter her) har bidratt til at samordnet rapportering for 2018 viser drøye 12 000 medlemmer.

 

Medlemmer pr. region:

Region Sør: 344 medlemmer (36 kvinner/308 menn) fordelt på 7 klubber

Region Nord: 794 medlemmer (184 kvinner/610 menn) fordelt på 15 klubber

Region Midt: 1213 medlemmer (297 kvinner/916 menn) fordelt på 20 klubber

Region Vest: 2933 medlemmer (855 kvinner/2078 menn) fordelt på 45 klubber

Region Øst: 6746 medlemmer (1724 kvinner/5022 menn) fordelt på 57 klubber

 

Målrettet arbeid:
I utarbeidelsen av Strategiplan 2016-2020 hadde man et klart og tydelig fokus, og det var involvering og forankring. En av grunnene til at vi går i riktig retning kan være at de målsetningene som vi har satt oss er godt forankret i organisasjonen. Mange trekker i samme retning, og det høster vi fruktene av nå.

Strategiplanen har lagt vekt på systematisk arbeid over tid, man har vært tro til strategiplanens grunnprinsipper og overordnede målsetninger, både hva angår rekruttering, ivareta/utvikle og prestere - les strategiplanen her: Strategiplan 2016-2020.

 

Slutten på nåværende strategi og starten på en ny:

Arbeidet med planen for 2020-2024 er godt i gang. Det hele startet med diskusjoner på Det Store Klubbledermøtet 2019 og har fortsatt med spørreundersøkelse og styrebehandling før sommerferien. Det er samme mål for dette arbeidet som i 2015/2016, god involvering og forankring. Med de innspillene som har kommet fra spørreundersøkelsen og DSK blir det nå utarbeidet et utkast som skal styrebehandles. Etter et grundig arbeid denne høsten vil det sendes ut et høringsdokument i desember som vi håper på stort engasjement rundt. 

Se prosessbeskrivelsen for utarbeidelse av ny plan for 2020-2024 under (saken forts. under bildet):

For spørsmål om arbeidet med nytt planverk kan organisasjonssjef Espen A. Johansen kontaktes.

Epost: espen.johansen@basket.no

Telefon: 458 76 123

 

Hva kan 3MOT3 gjøre for aktivitetsnivået

Det er nedsatt en prosjektgruppe, ledet av organisasjonssjef Espen A. Johansen, som jobber med 3MOT3 konseptet. "Fremtidens 3MOT3" jobber med hvordan 3MOT3 skal se ut fra og med 2020. Etter at NIF tok opp 3MOT3 som egen gren har det nå blitt åpnet opp for at klubber, ved neste samordnet rapportering, kan registrere sine 3MOT3 spillere. Dette vil gi økte inntekter for klubbene og flere medlemmer til både klubb og forbund. Les mer om 3MOT3 i klubb her: OPPSTARTGUIDE

 

Basketball - mer enn en idrett!

Inkluderende - gøy - målrettet