Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2019 / Anleggsplan 2020-2024
Anleggsplan skilt.png
​Anleggsplan for norsk basketball 2020-2024

Anleggsplan 2020-2024

Forbundsstyret har vedtatt anleggsplanen for norsk basketball i perioden 2020-2024

Som en viktig del av utviklingen av norsk basketball har forbundsstyret nå vedtatt en anlegsstrategi som trer i kraft fra 2020 og varer frem til 2024. Anleggsplanen ble vedtatt på NBBFs styremøte 30.10.2019.

Anleggsplanen er utarebeidet av en arbeidsgruppe ledet av Øivind Lundestad i samarbeid med Anya Sødal og Rolf Halvorsen. Prossesen med å utarbeide anleggsplanen er bygget på intervjuer med ressurspersoner, nettbasert undersøkelse, intern og ekstern høring, samt diskusjoner og refleksjoner basert på innhentet data gjort innad i arbeidsgruppen.

 

Anleggsplanen er brutt ned i følgende utviklingspunkter:

  1. Basketklubber skal delta i og søke samarbeid med idrettsråd eller tilsvarende organisasjoner
  2. Basketklubbenes kompetanse på anlegg skal styrkes gjennom klubbutvikling
  3. Organisasjonen skal jobbe politisk for nasjonalt krav om flerbrukshall på alle skoler
  4. Organisasjonen skal ha nasjonale anleggskrav for utforming av basket anlegg
  5. Organisasjonen skal utarbeide ett planverk for nasjonalt anlegg
 

Anleggsplanen kan du lese i sin helhet ved å klikke her.