NBBF Easybasketspill.jpg

Aktive medlemmer i klubb

Betydningen av antall aktive medlemmer i klubben.
 

​Vi nærmer oss fristen for å ha registrert alle medlemmer i klubben. Det er medlemstallene fra 31. desember 2019 som skal leveres i samordnet rapportering 30. april 2020. 

Her er noen viktige moment for medlemstall i klubb:

  •  NBBF får midler til sin aktivitet fra NIF ut fra hvor mange aktive medlemmer det er i NBBF. Dette kommer klubbene til gode gjennom tilskudd til aktivitet sentralt, regionalt og direkte i klubb. 
  • Midler til utstyr og kommunale midler blir også regnet ut fra hvor mange aktive medlemmer det er i klubbene.
  • I tillegg kan klubbene få aktivitetstilskudd for alle aktive medlemmer (ulike nedre aldersgrense og praksis på tildeling i de forskjellige kommunene).
  • Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver fysisk aktivitet for barn og ungdom. For barn/ungdom under 19 år får klubbene LAM-midler ut fra aktive medlemmer i klubben. Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF. 
  • Ofte vil treningstidene bli fordelt ut fra klubbens aktive medlemmer. I noen tilfeller vil man her også telle med tillitsvalgte o.l. i fordelingene av halltid. 

 

Alle aktive medlemmer i klubben per 31.12.19 skal regnes med i samordnet rapportering 30.04.20. Vi håper klubbene har fått alle sine medlemmer, både utøverne og de som hjelper klubben med aktivitet og administrasjon, til å registrere seg som medlem av klubben. Fra 2020 vil minstesatsen på medlemskontingent være på 50 kr (NIF). 

 

Definisjonen av aktive medlemmer er:

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som "aktivt medlem" med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med "deltagelse" menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

 

Vi minner om at årsmøtet i klubben må avholdes innen 31. mars 2020 og rapportering av medlemsopplysningene (samordnet rapportering) må skje innen 30. april 2020. 

Mer informasjon om medlemsopplysningene og rapporteringen finner dere her.