Norges Basketballforbund / Klubbutvikling / Nyheter klubbutvikling / NBBF satser på historisk klubbtour!
Klubber i norge artikkel.png

NBBF satser på historisk klubbtour!

Onsdag 8. mars starter NBBF på en ett og et halvt år lang klubbtour! I løpet av denne tiden skal alle klubber i basket-Norge besøkes for å knytte kontakt og etablere god dialog med nærliggende klubbmiljøer og NBBF.

Allerede før Sankthans skal NBBF besøke over 60 av landets klubber. Touren er en storstilt satsing for å bringe NBBF og NBBFs kompetanse tettere på klubbene. NBBF ønsker innblikk i klubbenes hverdag og informasjon for å kunne bistå klubbene med det de har mest behov for. 

Alle klubber i NBBF, og noen klubber som er i prosess med å søke medlemsskap i NBBF, har blitt satt opp på datoer allerede.   

Generalsekretær Espen Andre Johansen ser frem til å møte de norske klubbene. - NBBF fortsetter å søke god dialog med klubbmiljøene og da er den beste måten å gjøre det med å møte ressurspersoner i deres nærmiljø. Systematisk arbeid med klubbutvikling er en av suksessfaktorene som har gjort at norsk basketball er Norges hurtigst voksende lagidrett, med 23% vekst under pandemien. Vi gleder oss stort og  nok en gang ta fatt på en spennende og lærerik klubbtour, sier han. 
 
Agendaen vil på alle møtene bestå av
- Dagsaktuell informasjon fra NBBF 
- Digitale verktøy  
- Dialog 

Det er viktig at klubbene i god tid før sitt møte spiller inn temaer de ønsker at tas opp i møtet. NBBF ønsker at klubbene sender inn kontaktinformasjon, mulig møtelokale klubbene kan booke og eventuelle innspill til NBBF via denne plattformen, fortest mulig. Den kan oppdateres, ved å levere inn skjema på nytt dersom endringer oppstår hos klubb. Dette er for å sikre best mulig forberedelser og utnyttelse av møtene. Det forventes at et fullt styre deltar på møtene, samt eventuelt andre aktuelle ressurspersoner i klubbene.
 
NBBF ønsker følgende fra klubbene
- Sett av datoene dere er invitert til møtet. Sikre at alle i styret og evt. resurspersoner holder av kvelden. Bekreft tid og deltakere i plattformen nevnt ovenfor. Møtene er fra kl. 18:00-20:00. 

- Avklar om dere har et møtelokale med mulighet for fremvisning av presentasjon som har plass til alle deltakerne.

- Avklar internt i klubben om det er spesfikke temaer/saker dere ønsker på agendaen. 

 

NBBFs Klubbtour 2023-2024 - Møteplan

 

Kartet over basketballklubbene i Norge blir kontinuerlig oppdatert. 

 

Eventuelle spørsmål til NBBFs Klubbtour kan sendes til Ragnhild Riis, Organisasjonssjef NBBF.