nbbf-basketballs-molten-hoop01.jpg

Husk godkjent klubb!

Nå er det årsmøtesesong og da er det viktig at klubbene passer på at de er godkjent klubb! Godkjent klubb er et at av flere viktig verktøy NBBF anbefaler.

Godkjent klubb er en del av NBBF's klubbutviklingsplan. Dette vi bidra til forenkling av klubbdrift og økt kompetanse i klubb. Godkjent Klubb har flere viktige elementer som; å ha godkjent årsmøte og ha et elektronisk medlemssystem b.la. 

Følg lenken til Godkjent Klubb TITTEL (basket.no)


NBBF anbefaler alle klubber å gjennomføre Bedre Klubb.

«Bedre klubb» er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund, som skal bidra til å utvikle klubb og forenkle klubbdriften. Analysen er delt inn i to deler, en generell del som er lik for alle idretter og en basketspesifikk del. Klubbanalysen er tilgjengelig for alle klubber og vil være grunnlaget for videre veiledning i klubb.

Konkret vil klubbene få mulighet til å bruke et verktøy der de kan få status i egen klubb og følge med på utviklingen over tid. NBBF vil benytte resultatene fra Bedre Klubb inn i klubbutviklingsarbeidet gjennom veiledning i klubbene og utarbeidelse av verktøy og tiltak rettet mot klubbdrift. Resultatet klubben får på sin analyse vil kun være for bevisstgjøring av eget arbeid og utviklingsmuligheter.

For særidrettslag er det styreleder som logger inn og besvare Bedre Klubb del 1 (ansvarsområder) og 2 (videre utvikling). For basketballgrupper i fleridrettslag, vil det være hovedidrettslaget som besvarer del 1 - ansvarsområder, mens basketballgruppens leder logger inn og besvare del 2 - videre utvikling.

Les mer om Bedre Klubb her! Bedre klubb er en god start på klubbutviklingen – bli en bedre klubb! (basket.no)