NBBF satser på historisk klubbtour!
NBBF skal i løpet av 2023 og første halvdel av 2024 besøke alle klubbene i basket-Norge. Touren er en storstilt satsing for å bringe NBBF og NBBFs kompetanse tettere på klubbene. NBBF ønsker innblikk i klubbenes hverdag og informasjon for å kunne bistå klubbene med det de har mest behov for.
 
Første besøk på klubbtouren er hos Molde Basket 8. mars 2023. Alle klubber i NBBF, og noen klubber som er i prosess med å søke medlemsskap i NBBF, har blitt satt opp på datoer allerede. 
 

Agendaen vil på alle møtene bestå av 

  • Dagsaktuell informasjon fra NBBF 
  • Digitale verktøy  
  • Dialog 


NBBF ønsker følgende fra klubbene

  • Sett av datoene dere er invitert til møtet. Sikre at alle i styret og evt. resurspersoner holder av kvelden. Bekreft tid og deltakere i plattformen nevnt ovenfor. Møtene er fra kl. 18:00-20:00. 
  • Avklar om dere har et møtelokale med mulighet for fremvisning av presentasjon som har plass til alle deltakerne.
  • Avklar internt i klubben om det er spesfikke temaer/saker dere ønsker at belyses. 

 

Oversikt over når din klubb får besøk  
 
 
Oversikt over publiserte artikler relatert til klubbtouren

 

Oversikt over alle basketballklubbene i Norge 

Kart over basketballklubber i Norge

 

Eventuelle spørsmål til NBBFs Klubbtour kan sendes til Ragnhild Riis, Organisasjonssjef NBBF.