Trenersertifisering avløser trenerlisens
Trenersertifisering avløser trenerlisens

Trenersertifisering

På Basketballtinget 2022 ble det besluttet å endre begrepet trenerlisens til trenersertifisering. Samtidig vil NBBF sette større fokus på å hjelpe de norske trenere å få en større forståelse for begrepet og ordningen.

Sertifisering avløser altså nå begrepet lisens. I første omgang er dette kun et spørsmål om ord. Årsaken er at begrepet lisens blir feil, da det dekker en betalt kvalifikasjon til forsikring. Trenersertifiseringen er IKKE et spørsmål om å betale lisens, men et spørsmål om å holde sin trenerkompetanse aktiv og oppdatert. 

Trenerlisens (nå sertifisering) ble innført i 2015 og formålet er å sikre at de norske trenere fortsetter å holde sin kompetanse relevant og oppdatert. Ordningen skal altså sikre at de norske trenere er aktive trenere i den forstand at de vurderer seg selv som et igangværende prosjekt og kompetansehevingen sin som en løpende prosess.

Reglene for sertifisering tilsir at man må delta på et lisensgivende tiltak minimum annethvert år.

DST på Baskethelgen er den optimale oppdatering. DST gir ny sertifisering til alle nivåer i trenerløypen og er en helg med mye ulike tema og en enestående sjanse for å utvide nettverket sitt.

I 2022 gjennomføres DST under Baskethelgen den 3-4 september 2022 på NIH i Oslo. Deltagelse på DST vil gi sertifisering ut juni 2024.

Trener med aktiv trenersertifisering på nivå 1, 2 eller 3 og godkjent trenerattest vil også automatisk få adgangskort i MinBasket app'en. 

I løpet av høsten 2022 vil jeg oppdatere sidene på basket.no som omhandler trenerlisens/sertifisering. 

 

Ta gjerne kontakt hvis du har ytterligere spørsmål om sertifisering, DST eller trenerutdanning.

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sports- og utdanningskonsulent og påtroppende sportssjef fra 1.mai

Utvikling og gjennomføring av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere, OnSite Manager på landskamper på hjemmebane.