Norges Basketballforbund / For deg / Trener / Nyheter trener / Sunn Idrett for trenere
Sunn idrett skal bidra til å skape en sunnere idrett og holde de friske utøverne friske.
Sunn idrett skal bidra til å skape en sunnere idrett og holde de friske utøverne friske.

Sunn Idrett for trenere

Sunn Idrett er en god ressurs for deg som trener og den er gratis. Artikler, webinarer, video og mye annet konkrete verktøy som du kan bruke i din trenergjerning.

Sunn idrett skal bidra til å skape en sunnere idrett og holde de friske utøverne friske.

Sunn idrett er et satsingsområde i Norges idrettsforbund som jobber med å fremme sunne idrettsmiljøer og forebygge spiseforstyrrelser.  

Hovedmål

  • Øke kunnskapen om kosthold og idrettsernæring
  • Skape gode matkulturer og trivsel rundt mat
  • Heve kompetansen hos trenere og foreldre om idrett og spiseforstyrrelser, samt om hvordan de kan skape arenaer for en sunn utvikling av hele mennesket og gode idrettsprestasjoner
  • Skape større åpenhet, debatt og endre holdninger til spiseforstyrrelser i idretten
  • Redusere forekomst av spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere

Målgrupper

Vår hovedmålgruppe er unge idrettsutøvere i alderen 13-18 år. I tillegg har vi et stort fokus på trenere, ledere, foreldre og helsepersonell tilknyttet idretten.

Prioriterte tiltak

Sunn idretts historie

Sunn idrett ble startet som et 5-årig prosjekt i 2008, med Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Friidrettsforbund og Norges idrettsforbund som initiativtagere og grunnleggere. Etter endt prosjektperiode i 2013 ble Sunn idrett vedtatt som en varig driftsform og fortsatte som et samarbeidsprogram med samme eiere og organisering. Opprinnelig var prosjektet rettet mot jenter og hadde navnet Sunn jenteidrett. I mars 2016 ble guttene formelt inkludert i målgruppen, og navnet ble endret til kjønnsnøytrale Sunn idrett. På grunn økt etterspørsel av Sunn idretts kompetanse hos andre særforbund, ble det høsten 2019 vedtatt at arbeidet videreføres som et tiltak for hele norsk idrett fra 2020, som en del av Norges idrettsforbund.

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sports- og utdanningskonsulent

Utvikling og gjennomføring av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere, OnSite Manager på landskamper på hjemmebane.