Dommerkomiteen (DK) sikrer at vi alltid har oppdaterte spilleregler i en norsk versjon tilgjengelig på basket.no
Dommerkomiteen (DK) sikrer at vi alltid har oppdaterte spilleregler i en norsk versjon tilgjengelig på basket.no

Spilleregler

Som trener bør du alltid være oppdatert på spillereglene...

Vet du, at du alltid finner de oppdaterte spilleregler på norsk og engelsk, samt tolkningene fra FIBA på engelsk og de norske tolkninger fra DK på denne siden:

https://www.basket.no/for-deg/for-deg---dommer/spilleregler/