Norges Basketballforbund / For deg / Trener / Nyheter trener / Så starter vi opp en ny Trener 3 årgang
Trener 3 er trenernivået som skal gi Norsk Basket et kompetanseløft på elitenivå. På dette nivået skal trenere tilegne seg å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere.
Trener 3 er trenernivået som skal gi Norsk Basket et kompetanseløft på elitenivå. På dette nivået skal trenere tilegne seg å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere.

Så starter vi opp en ny Trener 3 årgang

Så starter vi opp en ny Trener 3 utdanning. Forløpet starter i juni 2024 og løper til diplomoverrekkelse på Baskethelgen 2026. Påmeldingsfrist er fredag 8. mars. Mer info i artikkelen.

 

Invitasjon til trenerutdanning Trener 3 - Årgang 2026

 

Det er en glede å invitere til trenerutdanning for Trener 3. Trener 3 er trenernivået i Norge som skal gi Norsk Basket et kompetanseløft på elitenivå. På dette nivået skal trenere tilegne seg å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere og for egen trenerrolle. Kurset har en varighet på 90 timer og strekker seg over totalt 5 helger som inkluderer to helger i regi av NBBF, én langhelg i regi av NIF, deltagelse på Nordisk Mesterskap for U18 og endelig presentasjon, diplom og middag på Baskethelgen 2026.

 

Trener 3 er NBBFs elitetrenerutdanning og for å være hovedtrener i FIRI-liga menn, FIRI-liga kvinner og på landslag er det krav om å ha godkjent Trener 3 utdanning.

 

Forløpet på Trener 3 er endret fra og med 2022. Det er nå markant større fokus på erfaringsutveksling, refleksjon og eget arbeid fremfor undervisning, da vi forventer at trenere på dette nivå har mye kunnskap og i større grad trenger å implementere, observere og reflektere. Vurderingsform er også endret fra en skriftlig oppgave til muntlig eksamen på bakgrunn av en skriftlig synopsis. Mer om dette når vi møtes første gangen.

 

Trener 3 arrangeres i samarbeid med NIF Trenerutvikling og Olympiatoppen for å sikre et aktuelt, relevant og faglig høyt nivå på utdanningen. NBBF er stolt av dette samarbeid som er basert på fellesundervisning med andre særforbund. Utfordringen med samarbeidet er, at planleggingen skjer i samråd med flere særforbund og derfor er ikke planen for undervisningen klar på dette tidspunkt. Tradisjonelt sett har dette vært en langhelg i midten/slutningen av september 2025.

 

Fysiske samlinger i NBBF regi

Helg 1      Fredag 14. juni – søndag 16. juni 2024

                Oppstart er fredag kl 1800 og avslutning er søndag kl 1600.

Helg 2      Fredag 16. august – søndag 18. august 2024

                Oppstart er fredag kl 1800 og avslutning er søndag kl 1600.

Helg 3      Juni/juli 2025

                Deltagelse på Nordisk Mesterskap for U18 i Södertälje (SWE)

 

Obligatoriske oppgaver underveis i forløpet

 • Scouting av Norge U18 i Nordisk Mesterskap 2024 via stream/video. Ender opp i en analyse som leveres med innleveringsfrist 1. august 2024.
 • Scouting av enkeltspiller i U18 EM. Video er tilgjengelig via FIBA sin hjemmeside. Scouting report og individuell utviklingsplan har innleveringsfrist 1. desember 2024.
 • Gameplan, kampforberedelse og evaluering av spesifikke kamper i NM 2025. Utarbeides i uken opp til NM (video) og presenteres under NM.
 • Refleksjonsnotat fra de ulike moduler, leverte oppgaver med tilbakemelding og undervisning resulterer i en synopsis som leveres med innleveringsfrist 1. mai 2026.
 • Basert på synopsis gjennomføres muntlig eksamen som en demo økt med eget lag. Gjennomføres etter godkjent synopsis og fortrinnsvis mai/juni 2026.
 • Basert på eksamen skal kandidat levere en presentasjon på Baskethelgen 2026. Presentasjonen har ikke innflytelse på eksamensresultat, men tildeling av kompetanse og diplom forutsetter at presentasjon gjennomføres. Diplom for Trener 3 overrekkes på middagen under Baskethelgen.  

 

Fellesdel med NIF Trenerutvikling og Olympiatoppen

Det vil være en serie med obligatoriske moduler via NIF/OLT. Disse vil hovedsakelig være digitale moduler på hverdager. Det vil også være en fysisk samling som del av NIF/OLT sin leveranse. De digitale modulene kan være både dagtid og kveldstid, hvorfor det er viktig at du har gjort deg klart at det kan bli nødvendig å søke fri fra jobb og/eller trening på enkeltdager.  

 

Vurderingsform og innleveringer underveis i forløpet

I etterkant av samlinger og oppgaver vil det være krav om innlevering av refleksjonsnotat eller en oppgavebesvarelse. Disse sendes inn og lagres også til eget bruk senere. På bakgrunn av disse refleksjonsnotat/oppgaver skal hver enkelt trener utarbeide en synopsis, som leveres 1. mai 2024. Synopsis og innleveringer fra hele forløpet danner grunnlag for muntlig eksamen. Eksamen vurderes bestått eller ikke bestått. Diplom overrekkes på Baskethelgen i september 2026 når kandidaten har gjennomført sin presentasjon.

 

Sted                     

Samlinger avholdes sannsynligvis i Oslo, men er enda ikke fastsatt og det vil bli tatt hensyn til geografisk spredning av deltakere.

 

 

Påmeldingsfrist             

Fredag 8. mars 2024 på Idrettskurs/MinIdrett. Søk etter kurs-ID: 11548928 eller bruk denne link: https://www.minidrett.no/kurs/11548928

Vær oppmerksom på at påmeldingen din i første omgang skjer til venteliste mens NBBF vurderer din søknad om opptak til kurset (se vedlegg 1). Når du har blitt godkjent som deltaker vil du bli tilbudt fast plass på kurset. Du vil bli varslet om dette på SMS.

Det er mulig for klubben din å påmelde deg direkte i Idrettskurs.

 

                   Brukerstøtte og hjelp med MinIdrett og Idrettskurs
                   Telefon 21029090
                   
minidrett@idrettsforbundet.no

 

Krav til deltakelse

Fullført og godkjent Trener 2. Se i øvrig vedlegg 1 om kriterier og prosedyre for utvelgelse.

 

Varighet:                            

90 undervisningstimer + 90 timer trenerpraksis

 

Krav til bestått kurs:

 • Fullført og bestått alle moduler
 • Fullført og godkjent trenerpraksis
 • Bestått videoanalyse 1                    Innleveringsfrist 1. august 2024
 • Bestått videoanalyse 2                    Innleveringsfrist 1. desember 2024
 • Innlevert synopsis                           Innleveringsfrist 1. mai 2025
 • Bestått eksamen
 • Gjennomført presentasjon på DST 2026
 • Tilfredsstiller kompetansekrav

 

Kvalifisering         

Trenere med bestått Trener 3 utdanning er kvalifisert til oppdrag som hovedtrener i FIRI-liga menn, FIRI-liga kvinner og landslag. Trener 3 kvalifiserer til opptak på FECC og ev. fremtidig Trener 4.

 

Utgifter

Deltakeravgift kr 10.000,- som faktureres av 2 omganger i henholdsvis juni 2024 og juni 2025.

NBBF bestiller og dekker overnatting inkl. frokost for deltakere som er tilreisende fra andre regioner enn kursstedet.

Deltakere bestiller og betaler selv reise.

Deltakere betaler all lokaltrafikk og måltider utover frokost selv.

Tilreisende utenfor det aktuelle kurssted får reisestøtte til hver samling for rimeligste reisemåte**:

 • Deltakere som behøver fly får inntil kr 1500,- for rimeligste flyreise
 • Deltakere fra Region Nord får inntil kr 2000,- for rimeligste flyreise
 • Deltakere som behøver tog eller buss får inntil kr 1500,- for rimeligste reisemåte.

 

** Kvittering for faktiske utgifter innsendes elektronisk sammen med refusjonsskjema til NBBF.

 

Undervisning

Undervisning vil hovedsakelig være på norsk, evt. på engelsk dersom det er engelskspråklige, og alle deltakere kan følge kurset på engelsk.

 

Trenerutviklere/undervisere

Forelesere vil være erfarne trenere med Trener 3, FECC-sertifisering eller annen høyere utdanning.

 

Kursansvarlig:                  

Kevin Juhl-Thomsen, Utdanningskonsulent

Telefon: +47 928 78 107             

E-post: kevin.juhl-thomsen@basket.no

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 1 - NBBFs prinsipper og rutiner for uttak til Trener 3 utdanning

 

NBBFs prinsipper og rutiner sier følgende om uttak til Trener 3 utdanning

 1. Godkjent Trener 2 utdanning er en forutsetning for å få rett til å delta på Trener 3 utdanning.
 2. Deltakere skal være aktive trenere ved kursstart og skal som hovedregel være hovedtrener eller assistenttrener for lag i eliteserie, landslag (U eller senior), eller hovedtrener for lag i U19 serie. Trenere som har gode grunner for å ikke ha slike oppdrag på søknadstidspunktet skal vurderes på lik linje med øvrige søkere dersom det sannsynliggjøres at treneren vil kunne få slike oppdrag innen rimelig tid etter søknaden.
 3. Antall deltakere på Trener 3 utdanningen er begrenset. Begrensningene fastsettes av NBBFs generalsekretær basert på ressurser og behov.
 4. Deltakerne skal ved påmelding sende inn sin trener-cv sammen med kort beskrivelse av sin målsetning som trener.
 5. Dersom kurset får flere påmeldte enn antall tilgjengelige plasser gjøres det en utvelgelse basert på kompetanse, erfaring, målsetning/motivasjon og behov i aktuell region. NBBF skal også søke å sikre en kjønnsbalanse blant trenerne.
 6. Endelig utvelgelse gjøres av NBBFs generalsekretær basert på innstilling fra trener- og dommerkoordinator. Trener- og dommerkoordinator skal innhente faglige innspill fra øvrige relevante personer i NBBFs administrasjon.

 

Om offentliggjørelse av deltagere på Trener 3

Deltagere til Trener 3 vil bli offentliggjort på basket.no når utvelgelsen har funnet sted og deltagerne har bekreftet deltagelse og betalt deltageravgiften.

 

 

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sportssjef

Landslag, landskamper, sportslig utvikling og dispensasjonssaker.

Offisiell invitasjon til Trener 3

Offisiell invitasjon til Trener 3

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sportssjef

Landslag, landskamper, sportslig utvikling og dispensasjonssaker.