NBBF_NIVA 2_ny.jpg

Trener 2 - 2022

Så inviterer vi igjen til Trener 2 utdanning i regi av NBBF. Utdanningen starter i mai 2022 og varer frem til 1. mai 2023. Påmeldingsfrist er 6. mars 2022.

 

Invitasjon til trenerutdanning Trener 2 – årgang 2022

 

 

Det er en glede å invitere til trenerutdanning for Trener 2. Trener 2 er trenernivået i Norge som skal gi Norsk Basket et reelt kompetanseløft og på dette nivået ligger grunnleggende forståelse for alle spillets faser og kompetanse til å tilrettelegge for talentutvikling.

 

Kurset har en varighet på 75 timer og inneholder følgende aktivitet:

 • 5 digitale moduler:
  • Tirsdag 24. mai kl 18:00-2130                Treningslære og testing
  • Onsdag 15. juni kl 18:00-21:30                Verdibasert trenerskap
  • Onsdag 17. august kl 18:00-21:30 Kommunikasjon
  • Onsdag 21. september kl 18:00-21:00 Basketregler
  • Hverdagskveld i oktober Kampledelse (avhengig av FIRI-liga oppsett)
 • 2 fysiske samlinger:
  • Lørdag 4. juni kl 10:00-søndag 6. juni kl 16:00 (pinse). NTC i Tønsberg.
  • Fredag 19. august kl 18:00 – søndag 21. august kl 16:00. Oslo.

 

Oppgaver og vurdering

I tillegg til undervisningen ovenfor er det krav om 75 timer med dokumentert trenerpraksis med tilhørende praksisoppgaver, samt en avsluttende skriftlig oppgave. Begge oppgavene utleveres på samling i august 2022 med innleveringsfrist den 1. mai 2023.

 

Undervisningsform

Vi gjennomfører i 2022 en hybrid løsning der vi både vil ha 2 større fysiske samlinger og en rekke digitale kvelder. Vi har i 2021 lært at det er mange fordeler med digitale kvelder, samtidig som det er helt nødvendig at vi samles til fysiske samlinger med erfaringsutveksling og nettverksbygging. Og så er basketball bedre egnet i hall enn på nett 😊

 

Om koronasituasjonen

Koronasituasjonen har selvfølgelig også innvirkning på kursavvikling i NBBF. Vanligvis bruker vi mye energi på å planlegge kursåret, så vi unngår kollisjoner mellom aktivitetene våre (da særlig kollisjoner mellom seriehelger og utdanningshelger i terminlisten). På grunn av endringer i terminlisten så vil det i 2022 være mulig at det kan komme kollisjoner. Det beklager vi, men det har rett og slett ikke vært mulig å ta hensyn til alt akkurat i år. Derfor kan det forekomme kollisjoner. Vi oppfordrer til at klubbene/trenerne klarer å praktisere en «jeg misser dessverre kampen på lørdag, fordi jeg skal på kurs for å bli en bedre trener for dere»-holdning i denne tiden. Vi må klare å se nytteverdien av 1 seriekamp opp mot varig kompetanseheving. Både for deg selv, ditt lag, din klubb og for norsk basket som helhet.

 

Påmeldingsfrist:             

Søndag 6. mars 2022 på Idrettskurs/MinIdrett. Søk etter kurs-ID: 6236025 eller bruk denne link: https://minidrett.nif.no/Event#6236025-010

Vær oppmerksom på at påmelding forutsetter onlinebetaling. Det er mulig for klubben din å påmelde deg direkte i Idrettskurs.

 

Brukerstøtte og hjelp med MinIdrett og Idrettskurs

Telefon 21029090

minidrett@idrettsforbundet.no

 

Arrangør:                          Norges Basketballforbund

 

Krav til deltakelse:        

Fullført og godkjent Trener 1, samt godkjent Trenerattest Ungdom.

 

Varighet:                          

75 undervisningstimer
75 timer trenerpraksis

 

Krav til bestått kurs:     

 • Fullført og bestått obligatoriske e-kurs
 • Fullført og bestått alle moduler
 • Fullført og godkjent trenerpraksis Innleveringsfrist 1. mai 2023
 • Bestått skriftlig oppgave Innleveringsfrist 1. mai 2023
 • Tilfredsstiller kompetansekrav

 

Kvalifisering:                   

Trenere med bestått Trener 2 utdanning er kvalifisert til oppdrag som hovedtrenere for regionslag og hovedtrener for lag i U19-NM. Trener 2 er kvalifisert for opptak til Trener 3.

 

Utgifter:                            

Deltakeravgift kr 2500,- som betales ved påmelding.

NBBF bestiller og dekker overnatting inkl frokost for alle tilreisende deltakere.

Deltakere bestiller og betaler selv reise.

Deltakere betaler all lokaltrafikk og måltider utover frokost selv.

Tilreisende utenfor det aktuelle kurssted får reisestøtte til hver samling for rimeligste reisemåte:

 • Deltakere som behøver fly får inntil kr 1500,- for rimeligste flyreise
 • Deltakere fra Region Nord får inntil kr 2000,- for rimeligste flyreise
 • Deltakere som behøver tog eller buss får inntil kr 1500,- for rimeligste reisemåte.

 

Trenerutviklere:             

Trenerutviklere vil være erfarne trenere med Trener 3 eller FECC utdanning eller annen høyere utdanning.

 

 

Kursansvarlig:     

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sports- og utdanningskonsulent

Gjennomføring og utvikling av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.

Offisiell invitasjon til Trener 2 - 2022

Offisiell invitasjon til Trener 2 - 2022

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sports- og utdanningskonsulent

Gjennomføring og utvikling av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere.