NBBF_NIVA_1.png

Trener 1 Elite - 2022

Så inviterer vi igjen til Trener 1 utdanning tilpasset spillere og trenere med eliteerfaring. Utdanningen gjennomføres over 1 helg i april 2022. Påmeldingsfrist er 4. mars 2022.

 

Invitasjon til trenerutdanning Trener 1 Elite – årgang 2022

 

Med et tilpasset kurs for Trener 1 ønsker vi å legge til rette for en begynnelse på NBBF sin trenerløype som tar hensyn til trenere med lang spiller- eller trenererfaring på elitenivå. Kurset legger til grunn høy realkompetanse på det basketfaglige innhold, og har derfor fokus på fellesidrettslige og pedagogiske emner, samt fysisk trening og førstehjelp. Bestått kurs vil gi deltakerne kompetanse som Trener 1 og kvalifisere deltakerne til opptak på ordinær Trener 2.

 

Forløpet inneholder følgende aktivitet: 

 • Digital samling på ZOOM den 22-24 april 2022:
  • Fredag 22. april               18:00-21:00
  • Lørdag 23. april               10:00-16:00
  • Søndag 24. april              10:00-16:00

 

Krav til deltakelse:
Deltakelse forutsetter at treneren er minimum 25 år gammel ved søknadstidspunktet og oppfyller ett av kriteriene beskrevet under:

 • Minimum 4 års erfaring som spiller på senior elitenivå, annen nasjonal serie eller annen serie som holder samme sportslige nivå som norsk eliteserie.
 • 5 år som hovedtrener for seniorlag på elitenivå, annen nasjonal serie eller annen serie som holder samme sportslige nivå som norsk eliteserie.

Dersom en trener delvis oppfyller kriteriene ovenfor, hvor antall år til sammen er minimum 4 år, eller har kompetanse basert på erfaring og kompetanse som kan likestilles eller sammenlignes med dette kan det etter særskilt vurdering gi grunnlag for godkjennelse til deltagelse på tilpasset trenerkurs nivå 1.

 

Varighet:                          

15 timer undervisning
14 timer e-læring
Realkompetansevurdering (ev praktisk prøve)

 

Krav til bestått kurs:     

 • Fullført og bestått obligatoriske e-kurs
 • Godkjent Trenerattest Barn
 • Godkjent Trenerattest Ungdom
 • Fullført og bestått den digitale samling i april
 • Tilfredsstiller kompetansekrav

 

Kvalifisering:                   

Trenere med bestått Trener 1 utdanning er kvalifisert som hovedtrener for lag i U16-NM. Trener 1 er kvalifisert til opptak på Trener 2.

 

Arrangør:                          Norges Basketballforbund

 

Om koronasituasjonen

Koronasituasjonen har selvfølgelig også innvirkning på kursavvikling i NBBF. Vanligvis bruker vi mye energi på å planlegge kursåret, så vi unngår kollisjoner mellom aktivitetene våre (da særlig kollisjoner mellom seriehelger og utdanningshelger i terminlisten). På grunn av endringer i terminlisten så vil det i 2022 være mulig at det kan komme kollisjoner. Det beklager vi, men det har rett og slett ikke vært mulig å ta hensyn til alt akkurat i år. Derfor kan det forekomme kollisjoner. Vi oppfordrer til at klubbene/trenerne klarer å praktisere en «jeg misser dessverre kampen på lørdag, fordi jeg skal på kurs for å bli en bedre trener for dere»-holdning i denne tiden. Vi må klare å se nytteverdien av 1 seriekamp opp mot varig kompetanseheving. Både for deg selv, ditt lag, din klubb og for norsk basket som helhet.

 

Påmeldingsfrist:

Fredag 4. mars 2022 på Idrettskurs/MinIdrett. Søk etter kurs-ID: 6239925 eller bruk denne link: https://minidrett.nif.no/Event#6239925-010

Vær oppmerksom på at påmeldingen din i første omgang skjer til venteliste. Når vi har godkjent, at du innfrir kravene til deltakelse, så vil du bli tilbudt fast plass på kurset. Du vil bli varslet om dette på SMS og få 24 timer til å bekrefte plassen ved å betale deltakeravgiften online.

Det er mulig for klubben din å påmelde deg og betale direkte i Idrettskurs.

 

Brukerstøtte og hjelp med MinIdrett og Idrettskurs

Telefon 21029090

minidrett@idrettsforbundet.no

 

Utgifter:                            

Deltakeravgift kr 1500,- som betales ved bekreftelse av plassen.

 

Trenerutviklere:             

Trenerutviklere vil være erfarne trenere med Trener 3, FECC sertifisering eller annen høyere utdanning.

 

Kursansvarlig:            

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sports- og utdanningskonsulent og påtroppende sportssjef fra 1.mai

Utvikling og gjennomføring av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere, OnSite Manager på landskamper på hjemmebane.

Offisiell invitasjon til Trener 1 Elite - 2022

Offisiell invitasjon til Trener 1 Elite - 2022

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sports- og utdanningskonsulent og påtroppende sportssjef fra 1.mai

Utvikling og gjennomføring av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere, OnSite Manager på landskamper på hjemmebane.