Talentprogram for regionsdommere

Talentprogram for regionsdommere er et ett-årig nasjonalt kurs som retter seg mot regionsdommere som ønsker nye utfordringer og vil utvikle seg som dommer.

Kursets målsetning er å videreutvikle regionsdommere til å etablere seg på høyt regionalt nivå. Etter endt kurs vil deltakerne ha god regelkunnskap, ha kjennskap til dommersamarbeid og game-management samt beherske god 2-dommermekanikk og 3-dommermekanikk. Som avslutning på Talentprogrammet vil deltakerne dømme U16 NM sammen med dyktige forbundsdommere i 3-dommermekanikk.

Kurset vil også forberede aktuelle kandidater til kommende forbundsdommerkurs. Dommere som har målsetning om å delta på kommende forbundsdommerkurs oppfordres til å delta.

Kurset gjennomføres gjennom én sesong og arrangeres annet hvert år. Påmeldingsfrist for kurs 2018/2019 er 30. mai 2018.

Se invitasjon for mer informasjon og påmelding: Invitasjon

Hvem kan delta
Regionsdommere i alderen 16-30 år.

Utvelgelse
Begge kjønn deltar på likt grunnlag. Talentprogrammet har som mål å ha lik fordeling mellom kjønnene og antall deltakere vil være 8-12 dommere. Dommerkomite/dommeransvarlig i hver region vil bli rådført og vil nominere sine kandidater. Endelig utvelgelse skjer av NBBF.

Tidspunkt
Talentprogram for regionsdommere gjennomføres sesongen 2018/2019 med oppstartssamling i september 2018 og avsluttes under U16NM i mai 2019.

Fremtidige kurs
Kurset arrangeres hvert 2. år og for kommende sesonger vil det arrangeres 2018-2019, 2020-2021 osv. Informasjon vil bli gjort tilgjengelig i god tid før søknadsfrist.

Økonomi
Deltakeravgift er kr 1000,-. 
Kostnader til kurset vil være likt for alle deltakere uavhengig av geografisk tilhørighet og NBBF dekker derfor flyreise og overnatting for tilreisende deltakere.
All lokaltrafikk betaler deltakere selv.

Dommerutstyr
Alle deltakere får dommerutstyr fra NBBFs utstyrsleverandør. Dvs. Jakke, bukse, trøye og fløyte.

Ansvarlig i NBBF
Ansvarlig for kurset er Torkild Rødsand, trener- og dommerkoordinator i NBBF. For påmelding eller spørsmål send e-post til torkild.rodsand@basket.no

Program:
Samlingene er helgebasert og går over 4 helger.

Helg 1     21.-23. september   Oslo
Helg 2     9.-11. november      Oslo
Helg 3     1.-3. februar             Oslo
Helg 4     10.-12. mai               Bergen (U16NM)

Deltakere kurs 2018/2019
Kurset 2018/2019 har 7 deltakere fra tre ulike regioner.

Region Nord
Trym Erlend Bakkeland Lervik           Tromsø Storm Ungdom
Morten Aleksander Larsen                 Tromsø Storm Ungdom

Region Midt
Irfan Ljevo                                              NTNUI

Region Vest
Simen Bugge Urianstad                     Stavanger

Region Øst 
Emil Svarlien                                        Lommedalen
William Vegelbo                                  Kolbotn
Yousuf Sultany                                     Asker