ball-400.jpg

Oppdaterte regeltolkninger fra FIBA

NBBFs dommerkomite er nå ferdig med den norske oversettelsen av FIBAs regeltolkninger.

NBBFs dommerkomite er nå ferdig med den norske oversettelsen av FIBAs regeltolkninger. Dokumentet kan lastes ned fra vår nettside allerede nå og snart også fra NBBFs nettside. I tolkningene finnes det mange praktiske eksempler på hvordan reglene skal brukes og hvordan kampen skal fortsette etter ulike regelbrudd. FIBA har også laget flere nye eksempler etter at spillereglene ble endret sist høsten 2022.

 

FIBAs Offisielle tolkninger til 2022-reglene har vært tilgjengelig siden seriestart og også den siste versjonen som kom nå i desember.

Men nå er de norske tolkningene også klare for nedlasting som PDF fra basketballdommer.com under Informasjon/Filer (NBBF Spilleregler/Offisielle Spilleregler/). Tolkningene blir lagt ut på basket.no med det første og erstatter alle tidligere versjoner av regeltolkninger.

De engelske tolkningene er også tilgjengelig her (Filer FIBA Spilleregler/Official Rules) og fra FIBAS nettside fiba.basketball/documents.

De nye tolkningene gjelder fra og med 1. desember 2022 og erstatter i sin helhet tidligere tolkninger.

I dokumentet finner man, i tillegg til FIBAs offisielle regeltolkninger, også informasjon fra NBBF om bruk av videoutstyr (IRS), krav til 2 nordmenn på banen i BLNO, detaljer om ulovlig utstyr m.m. Tolkningene er proppfulle av eksempler på situasjoner og hvordan spillereglene skal benyttes. Klargjøring av bestrafning og hvordan kampen skal fortsette er viktige elementer.

Eksemplene fra tolkningene benyttes i teoriprøver både hos FIBA og alle medlemsnasjonene, inkludert Norge og NBBF.

Eventuelle spørsmål om "Offisielle tolkninger 2022" kan rettes til NBBFs dommerkomite.