offisielle spilleregler 2022.png

Nå finnes de offisielle spilleregler 2022 i norsk versjon

Nå er det mulig å oppdatere seg på de nye spillereglene i en egen norsk versjon. Den kommer også snart på trykk, men inntil videre så kan dere få tilgang på den elektroniske versjon.

Her finner du den norske versjon av spillereglene i pdf:


                                       offisielle spilleregler 2022.png

 

I tillegg finnes den direkte tilgjengelig på web via basketballdommer.com eller her:
https://740c073d.flowpaper.com/WEBNORGESBASKETBALLFORBUNDRegelbok2022/#page=1

Det har vært gjort et massivt arbeid med den gamle filen slik at vi heretter sparer både tid og frustrasjon.. Malen er forenklet, fonter og design er ihht NBBFs siste designmal, gammeldagse ord og uttrykk er byttet ut til fordel for enklere og mer lettforståelig norsk, og som i den internasjonale regelboken er HAN byttet ut med HAN/HUN i alle sammenhenger.

 

Vi takker Jan Korshavn, som i sin egenskap av teknisk konsulent for NBBFs dommerkomite, har stått for oversettelse, design og generell brush-up av regelboken.