Dommertips

Her ønsker vi at samle ressurser og linker som kan hjelpe deg til at blive en bedre dommer.

Basketballdommer.com

Nettportalen for basketballdommere, stiftet 1999. Målet er å være en ledende nettportal for basketballdommere i Norge og våre naboland.
Finnes også med egen facebookside: https://www.facebook.com/Basketballdommer

 

Basketball Referee Training Online​ - XpCourse

Dette er en video på YouTube som gir en gjennomgang av dommermekanikk i 2PO (som er slik vi dømmer på regionalt nivå).

Video varer ca 15 minutter.

 

FIBA iRef Academy Library (APP)
(link åpner et google søk, så du selv kan velge hvor du laster ned app'en)

Kunnskapsbibliotek på mobil app fra FIBA

 

FIBA iRef Pre-Game (APP)
(link åpner et google søk, så du selv kan velge hvor du laster ned app'en)

Pre-Game verktøy på mobil app fra FIBA

 

Fra NBBF sitt verdiarbeid som er relevant for deg som dommer

Veileder for kjønnsinkongruens

 

Andre tips og links for deg som dommer:

Den gode opplevelse - video (fra dansk håndbold): Watch | Facebook

NIF Kunnskapsvideo - Dommerutvikling: NIF Kunnskapsfilm - BRIK (kunnskapsvideo.no)