Dommerhonorar

Dommerhonorar fastsettes av den enkelte region og følger derav av pågjeldende regions kampreglement. Det er regionens årsmøte som regulerer satsene. 

 

Her finer du honorarsatsene:

Region Midt

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst