NBBF Øst EB Kampleder.jpg

Informasjon om påmelding til seriespill Region ØST 2022-23

Velkommen til påmelding for sesongen 2022-2023.
 • Første seriehelg blir 15.-16.10.22
 • Siste seriehelg blir 25.-26.3.23
 • Regionsmesterskapene i aldersbestemte klasser blir 15.-16.4.23 og 22.-23.4.23
 • Regionsmesterskap for seniorserier vil vi ta stilling til om skal gjennomføres på et senere tidspunkt.  

Påmelding  
Alle klubber melder på sine lag til regionalt seriespill i Turneringsadmin. 

Link til brukerveiledning finner du her.

Påmeldingsfristen er: 15.5.22

Ta kontakt med Akrem Dagnew ved ønske om veiledning i seriepåmeldingen. 

 

Møtepunkt klubber med lag påmeldt i jenteserier 24.5.22

Det vil bli arrangert et eget TEAMS-møte for klubber med lag påmeldt i jenteserier tirsdag 24.5.22, kl.20:00 – 21:30. Her vil vi gjennomgå påmeldingene og gjøre eventuelle justeringer, for å sikre et så godt serietilbud som mulig. Klubber med jentelag oppfordres til å melde opp lag der man ønsker å delta innen fristen. Da får vi et fint utgangspunkt til diskusjon i møtet.

Påmelding til møtet vedr. jenteserier meldes til Akrem Dagnew.

Møtelink sendes ut til påmeldte deltakere.


Ordinært serieoppsettmøte 7.6.22

Det vil også bli arrangert et TEAMS-møte tirsdag 7.6.2022 som vil gjelde alle serier.

Påmelding til møtet meldes til Akrem Dagnew.

Møtelink sendes ut til påmeldte deltakere.

Økonomiske forpliktelser ved påmelding:

Klubbene vil bli fakturert påmeldingsavgift (1500,-) pr. påmeldte lag til seriespillet.

Trekkes lag innen utgangen av fredag i uke 25 vil klubben ikke faktureres ytterligere (utover påmeldingsavgiften).

Trekkes lag etter utgangen av fredag i uke 25, men før utgangen av fredag i uke 34, vil klubben bli fakturert 50% serieavgift for laget.

Trekkes lag etter fredag i uke 34, men før seriestart, vil klubben bli fakturert 100% serieavgift for laget.

Trekkes lag etter seriestart vil klubben bli fakturert 150% serieavgift for laget.

 

For sesongen 2022-23 tilbyr Region ØST seriespill i følgende klasser:  

Aldersbestemte: 

 • JU13 VEST
 • JU13 ØST
 • JU14A
 • JU14B
 • JU15A
 • JU15B
 • JU16A
 • JU16B
 • JU17A
 • JU17B
 • JU19A
 • JU19B
 • GU13 MIDT
 • GU13 SØR
 • GU13 VEST 
 • GU13 ØST 
 • GU14 Elite
 • GU14 MIDT
 • GU14 SØR
 • GU14 VEST
 • GU14 ØST
 • GU15 Elite
 • GU15 MIDT
 • GU15 SØR
 • GU15 VEST
 • GU15 ØST
 • GU16 Elite
 • GU16 MIDT
 • GU16 VEST
 • GU16 ØST
 • GU17A
 • GU17B MIDT
 • GU17B VEST
 • GU17B ØST
 • GU19A 
 • GU19B VEST
 • GU19B ØST

Senior:  

 • 1K
 • 2K 
 • 3K
 • 1M
 • 2M VEST
 • 2M ØST
 • 3M VEST
 • 3M ØST
 • 4M 
 • ØST RULLESTOL

Region ØST vil kunne flytte lag og/eller slå sammen klasser etter endt påmelding der det er hensiktsmessig.

 

Tvillinglag: 

Maksimalt to lag kan gjensidig knyttes til hverandre slik at kampkollisjoner skal unngås. Tvillinglag må regne med å kunne spille noen av sine seriekamper i ukedager/treningstid. Klubbene registrerer sine tvillinglag direkte i Turneringsadmin. Ønsker man kontroll av at tvillinglag er registrert korrekt, kan oversiktlig liste sendes til Akrem Dagnew innen fristens utløp.

NB: FRIST FOR REGISTRERING AV TVILLINGLAG ER SENEST FREDAG 23.6. Etter endt frist kan man ikke regne med å få godkjent tvillinglag.

Dispensasjoner:  

Søknader om dispensasjoner behandles fra og med august. Avhenger seriepåmelding av å få godkjent dispensasjon må henvendelse sendes til Akrem Dagnew før påmeldingsfristen 15.5.22