Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Norsk Tippings Ungdomspris
idrettsforbundet
idrettsforbundet

Norsk Tippings Ungdomspris

Nå kan ditt idrettslag vinne 50.000 kr for arbeidet med rekruttering eller forebygging av frafall blant ungdommer.

Norges Idrettsforbund, P4 og Norsk Tipping deler hvert år ut Ungdomsprisen til idrettslag som gjør noe ekstra for ungdommene i deres lokalsamfunn. I år som idrettslagene trenger ekstra støtte deler vi ut ekstra mye, og det ligger hele 510.000 kroner i potten.

Søk om å vinne Norsk Tippings Ungdomspris 

Seks idrettslag vil vinne hovedpremiene på 50.000 kroner, fordelt på perioden 28. mai til 21. juni og 10. august til 23. august.

Hva er ungdomsprisen?
Ungdomsprisen er øremerket ungdomsidrett og deles ut til et idrettslag som øker rekrutteringen eller forebygger frafall blant ungdom.

Har ditt idrettslag gjort noe ekstra for å ivareta ungdommen i idretten i den spesielle tiden vi er i, allerede gjennomført et godt tiltak eller planlegger dere å gjøre noe for å ivareta ungdommene i idrettslaget?

Om premiene
I tillegg til de seks hovedpremiene deler vi ut 21 premier på 10.000 kroner til aldersbestemte lag eller idretter innenfor et idrettslag som gjør gode ungdomsbevarende tiltak. Her kan for eksempel Jenter 15-laget fortelle om sitt prosjekt og vinne 10.000 kroner direkte til det prosjektet. Søk på vegne av laget i skjemaet.

Vinnerne av de ulike premiene kontaktes direkte av P4 og offentliggjøres på P4 i programmet Sport & Musikk fra lørdag 30. mai.