Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Digitale klubbmøter og DLK
AHZ_0420.jpg

Digitale klubbmøter og DLK

NBBF tilpasser seg dagens situasjon og arrangerer Det Lille Klubbmøtet og andre klubbmøter digitalt.

Norges Basketballforbund tar hensyn til smittevern på alvor og inviterer til Det Lille Klubbmøte (DLK) for alle regioner 12. september kl. 10:00-13:00. DLK 2020 blir arrangert digitalt og alle påmeldte deltakere får lenke til møtet tilsendt på epost i forkant.

Agenda Det Lille Klubbmøtet:

  • Antidoping Norge
  • Trygg på Trening
  • EasyBasket Nasjonalt Løft

DLK er en møteplass for alle klubbledere og ressurspersoner med nøkkelroller i klubb. Påmelding til DLK gjøres via denne portalen innen 9. september. (Alle som allerede har meldt seg på, er registrert og trenger ikke å fylle ut skjemaet på nytt).

NBBF vil i år gjennomføre DLK digitalt med alle regionene i felleskap, selv om det opprinnelig skal være en regional arena. NBBF tilrettelegger for flere digitale regionale møter utover sesongen for å være tettere på klubbene og skape en arena for dialog mellom NBBF og klubbene, og klubbene seg imellom.

 

Digitale klubbmøter:

NBBF inviterte alle klubbene til en digital møteplass i hver region. På grunn av lav påmelding i region vest, blir det digitale møtet i region vest slått sammen med møtet i region øst. Vi velger også, for utbyttet av møtene, å slå sammen møtene i region sør, nord og midt.

Oppdatert oversikt over de digitale møteplassene:

  • Digitalt møte med klubbene i region øst og vest: Onsdag 26. august 19:30 - 21:00
  • Digitalt møte med klubbene i region nord, sør og midt: Onsdag 2. september 19:30 – 21:00

Møtene blir arrangert via Teams og alle påmeldte får en lenke til å delta i møtet. Vi ber om innspill til agenda, slik at vi snakker om temaer som engasjerer dere.

 

Forslag til agenda og påmelding til de digitale møtene kan sendes til ragnhild@basket.no.

Merk tydelig hvilken klubb du representerer.