Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2020 / Den Lille Trenerhelgen 2020
NBBF Trener Bøler.jpg

Den Lille Trenerhelgen 2020

Den Lille Trenerhelgen blir arrangert regionalt september 2020.

Den lille trenerhelgen har blitt gjennomført i de fleste regionene de siste årene. I 2020 samarbeider regionene og sentraladministrasjonen for å skreddersy et komplett opplegg som er i tråd med Sportslig Plan og Utviklingstrappen.  

Sentraladministrasjonen arbeider tett med regionene for å tilpasse temaene til den enkelte regionens behov. Landslagstrenere engasjeres for å forelese om bla. fundamentale ferdigheter i spillsituasjoner innenfor de ulike trenernivåene. Deltakerne vil også få informasjon om fysisk og mental trening, og verdi- og holdningsskapende arbeid i NBBF.  

Deltakelse på DLT gir fornyelse av trenerlisens.  

 

De ulike regioner avholder DLT på følgende datoer: 

  • Region Øst - EasyBasket & Trener 1 - 5. september 
  • Region Øst - Trener 2 & Trener 3 - 6. september 
  • Region Vest - 5. september 
  • Region Midt - 5. september 
  • Region Sør - 12. september 
  • Region Nord – 12. september 

 

Programmet og informasjon vedrørende sted, tider og påmelding publiseres av hver enkelt region innen 10. august.