Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Vil du jobbe med basketball i det sørlige Afrika i 10 måneder?
NBBF Idrettens fredskorps NIF.JPG

Vil du jobbe med basketball i det sørlige Afrika i 10 måneder?

Som deltaker i idrettsutvekslingen får du mulighet til å trene basketball for barn og unge i Malawi eller Zambia. Du blir tilknyttet en vertsorganisasjon, som har ansvaret for dine arbeidsoppgaver! Utvekslingen er 100% finansiert av Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec), via NIF. NIF og Norec organiserer for- og etterkurs, og følger deg opp tett gjennom hele oppholdet.

I arbeidet som trener i Malawi eller Zambia får du en unik mulighet til å utvikle deg selv og dine ferdigheter som trener. Du får muligheten til å være en del av flere basketlag i flere aldre, både som hjelpetrener og hovedtrener. Du planlegger, holder og organiserer treningene i samarbeid med din vertsorganisasjon. Samtidig kan du som deltaker i idrettsutvekslingen få mulighet til å jobbe med trygg og/eller inkluderende idrett, og trenerutvikling  av unge trenere. Du får dermed også mulighet til å utvikle deg selv som seminarholder og lære mer om forholdene i breddeidretten på lokalt nivå, i tillegg til å jobbe som trener.

Dette sier Didrik (nåværende deltaker i Idrettutvekslingen) om sitt arbeid i Malawi:

«I Malawi har jeg fått gleden av å være en aktiv del av flere basketballag i en rekke ulike aldere som både hjelpe- og hovedtrener. Du får mulighet til å ha ansvar for å planlegge, holde og organisere treninger for en stor gruppe unge spillere. Jeg er involvert i flere ulike lag hvor de yngste er 10 år, helt opptil 18-19 åringer.

Alt i alt vil jeg anbefale alle å søke. Å få muligheten til å jobbe med idrett og basket i det sørlige Afrika over en lengre periode gir helt nye perspektiver og erfaringer som kommer veldig godt med hjemme. Det er en unik mulighet til å få drive med basket i en helt annerledes setting, samtidig som man får oppleve en helt ny kultur»

Har du spørsmål? Kontakt Caroline Hagen i NIF på 90299710 eller caroline.hagen@idrettsforbundet.no

Søk innen 15 februar!

Søknadsportalen finner du her: Søk Idrettsutvekslingen 2023/2024! (idrettsforbundet.no) 

Caroline Hagen
Caroline Hagen
Rådgiver internasjonalt utviklingssamarbeid

I permisjon.