Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Tre nye år med InkluBasket!
Siste dag sommerleir.jpg

Tre nye år med InkluBasket!

Norges Basketballforbund har tidligere fått støtte til InkluBasket-prosjektets første fase. Etter å ha oppnådd gode resultater og ha levert en meget god søknad, har InkluBasket-prosjektets fase 2 nå blitt bevilget 3,6 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen for de neste tre årene!

Sparebankstiftelsen uttrykker i sin tildeling begeistring for prosjektet så langt, og påpeker at de har veldig stor tro på oppfølgingen. De har særlig lagt merke til at fokuset er på å få barn og unge inn i klubbenes ordinære tilbud, og dette mener de er veldig bra.

I 2020/2021-sesongen var elleve av de største klubbene i Norge med i prosjektet. Det er stor interesse lokalt, og klubbene får nye medlemmer som direkte følge av prosjektene som er satt i gang.

Generalsekretær Silje Særheim er svært glad for tildelingen og for den videre satsingen som blir mulig. – InkluBasket-prosjektet er veldig viktig for at vi skal fortsette å være en voksende idrett blant barn og unge. Det er også veldig fint at prosjektet kan bidra til at nettopp barn og unge som møter økonomiske barrierer får mulighet til å delta i idrettsaktivitet. Det harmonerer godt med norsk basketballs verdier, sier Silje.

- Det blir spennende å følge med på InkluBasket prosjektets videreføring og utvikling de tre kommende årene, med støtten fra Sparebankstiftelsen. Prosjektet skal fremover øke fokuset på å legge til rette for å få InkluBasket deltakerne inn i ordinær klubbaktivitet, og dermed også del av det sosiale miljøet i klubbene, sier klubb- og utviklingskonsulent Ragnhild Riis. Hun påpeker at dette vil være et stort løft for EasyBasket-segmentet, gjennom økt aktivitet, og utviklingen av klubbene, både med tanke på organisering av klubbdriften og utviklingen av klubbkulturen.

Også Norges Basketballforbunds prosjektleder Henriette Goksøyr er begeistret over tildelingen. - Det er strålende at Sparebankstiftelsen DNB ser at InkluBasket-prosjektet når ut og får skapt aktivitet for barn som ikke er aktive i idretten allerede, sier Henriette. Hun er full av ros til klubbene, som har skapt aktiviteten i prosjektet, og poengterer spesielt at det er svært imponerende, spesielt det vi har sett siste sesong med koronautfordringer.