Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Norsk basketball leverer knalltall i koronaåret 2020
medlemsutvikling.jpg

Norsk basketball leverer knalltall i koronaåret 2020

Norsk basketball fortsetter å vokse selv i pandemiåret 2020. Det viser tallene fra samordnet rapportering som ble ferdigstilt i utgangen av april. Veksten er på hele 12 % og gjør at Norges Basketballforbund er forbundet med tredje størst vekst. Spesielt gledelig er det at veksten skjer blant barn og unge.

For det er nettopp blant barn og unge som interessen fortsetter å øke blant ballspretterne. Særlig i ungdomssegmentene, men også blant yngre barn, finner forbundet det aller meste av tilfanget det siste året. Også i den nye olympiske grenen 3x3-basket har det blitt medlemsvekst.

På god vei mot mål
Generalsekretær i Norges Basketballforbund, Silje Særheim er meget godt fornøyd med tallene. - Norsk basketball viser med dette at interessen for sporten er veldig stor og at det gjøres veldig mye riktig i mange ledd i norsk basketball, sier hun. Det er veldig gledelig, og det lover veldig godt for fremtiden at rekrutteringen fortsetter å være god i de yngste segmentene. All ære til klubbene som får dette til i et vanskelig år, tillegger Silje.

- Vekst blant medlemmene er det viktigste parameteret i Basketplan24, planverket for norsk basketball frem til 2024, sier organisasjonssjef Espen A. Johansen. At vi klarer å levere vekst selv med de rammebetingelsene all organisert idrett har akkurat nå er meget oppløftende, fortsetter han.

Johansen påpeker at den endelige dommen på hvor hardt koronaen har rammet idretten generelt og basketball spesielt antakelig vil synes mer på tallene for 2021. Men han mener det uansett er all grunn til optimisme etter at tallene for 2020 ble klare.

Økning hos de yngste
Ragnhild Riis har fulgt opp rapporteringen for Norges Basketballforbund, og sett de rapporterte tallene fra landets klubber. Hun er imponert over evnen til å skape god økning i EasyBasket og ungdomsklassene, til tross for at de aller fleste klubbene har utfordringer med blant annet tilgang til hallkapasitet og trenere. – En nasjonal økning på 670 EasyBasket utøvere og 945 ungdomsspillere, i et år preget av nedstengning, viser at det er god dugnadsånd og interesse for å legge til rette for aktivitetstilbud for barn og unge. Her er det mange som har fått til mye med vanskelige betingelser, og det lover godt for fremtiden, mener Ragnhild, som synes at en medlemsvekst på 12 % er strålende. Spesielt er det noen klubber som utpeker seg, og det 5 klubber som har hatt en økning på over 144 medlemmer fra 2019-2020. Det skal bli spennende å hente erfaringer fra hvordan de har jobbet for å lykkes i sitt arbeid, avslutter Riis.


Norges Basketballforbund har nå en medlemsmasse på totalt 14.703. Det er en økning på 1553 medlemmer fra i fjor.