Norges Basketballforbund / Kalender / Videreutdanning Trener- og dommerutvikler

Videreutdanning Trener- og dommerutvikler

30
nov - 2022
Digitalt (link sendes til påmeldte)
kl. 18:00

Slutt: 30.11.2022  kl. 21:00

Arrangør: NIF Trenerutvikling

Trener- og dommerutviklere med Grunnkurs TU fra NIF tilbys nå en mulighet for videre- og etterutdanning med formålet å bli tryggere i rollen som trenerutvikler.

INVITASJON TIL SAMLING FOR TRENERUTVIKLERE
OG TRENERANSVARLIGE I SF OG IK.


Dato: 30. november 2022, KL. 18.00-21.00.
Sted: Digitalt. Teams og/eller Zoom

Etter initiativ fra særforbundene (SF) inviterer NIF til digital samling for trenerutviklere knyttet til Trenerløypa. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra SF og NIF har jobbet med å utvikle samlinger med mål om å øke trenerutvikleres kompetanse.

Overordnede temaer på samlingen:

Hvordan bli tryggere i rollen som trenerutvikler? (og redusere rollen som kurslærer/kursinstruktør)

Målgruppe: Erfarne trenerutviklere, treneransvarlige i SF/IK, eller annen representant fra SF/IK.

Påmelding: Påmeldingsfrist 21.november. Ta direkte kontakt til kevin.juhl-thomsen@basket.no.

Egenandel: Kr. 200,- Faktureres til særforbundet.

Som alltid så håper vi denne samlingen bidrar til erfaringsutvekslinger og nettverksbygging mellom trenerutviklere.

 

Ta kontakt til kevin.juhl-thomsen@basket.no hvis du har spørsmål.