3X3 / Nyheter 3MOT3 / 3X3 pilotprosjekter
3MOT3-01-01-01.png

3X3 pilotprosjekter

NBBF lanserer pilotprosjekt for 3X3 vår/ sommer 2021

Vi satser videre på 3X3 denne våren med nye konsepter som oppfordrer til lavterskelaktivitet lokalt. På bakgrunn av dette vil NBBF kjører en pilot på 3X3 Ligaen for fem klubber med varighet 4 måneder (11. januar-4. april) 2021, samt en pilot på 3X3 turneringer for våren/sommeren 2021. 

Aktiviteten skal være målrettet mot ungdom 13-19år, og vil bli tildelt ut ifra kriterier som går på lavterkseltilbud, geografi, rekrutteringspotensial, meraktivitet, evnden til å engasjere lokalmiljø samt erfaring med 3X3.

Søknadsfrist 13.12.2020

For hele utlysningen til 3X3 Ligaen se her.
For tildelingskriterier til 3X3 Ligaen se her.

For hele utlysningen til 3X3 Turneringer se her.
For tildelingskriterier til 3X3 Turneringer se her.

For arrangementshåndbok se her.

For link til søknadsportal se her.