3X3 / Klubb / Registrere medlemmer

Registrere medlemmer

Registrere medlemmer  
 
Samordna Rapportering 

  • Via Samordna Rapportering melder man inn 3x3 utøvere hvert år.  
  • For å kunne registrere en utøver som 3x3 medlem må den ha deltatt regelmessig i 3x3 aktivitet (for eksempel er de i åpen hall eller spiller turneringer i løpet av året) 
  • Medlemmer som spiller både arrangert 3x3 og 5v5 registreres to ganger.  

For brukerveiledning til samordna rapportering se video.  

 

Hvordan vite hvem som spiller 3x3 i din klubb? 
Det kan være utfordrende å vite hvem som spiller 3x3 aktivitet i din klubb, da det bygger på egenorganisert aktivitet. 
Dersom du har åpen hall eller lignende anbefaler vi at dere registrerer hvem som er der hver gang- kanskje gjennom en Spond invitasjon eller med penn og papir.  
 
Det er også lurt å registrere de utøverne som deltar i turneringer- både på vegne av klubb og egenorganisert. Vi anbefaler at man har en dialog med laglederne, de kjenner spillerne sine best.  
Man kan også for eksempel sende ut en spørreundersøkelse internt i klubben.