Spillerutvikling Region Vest

Spillerutviklingsprogrammet (SPU) har fokus på grunnleggende basketballferdigheter og inviterer til skillstrening med åpne samlinger for gutter og jenter født i 2005(U15), 2006(U14) og 2007(U13). Klubbtrenerne oppfordres til å ta en tur innom en samling eller to i løpet av sesongen for å se hvilke øvelser og ferdigheter vi har fokus på. 

Nasjonal Talentcamp (NTC) arrangeres av NBBF sentralt. NTC er møtepunktet mellom spillerutviklingsprogrammet til regionene og landslagsprogrammet til NBBF. 

Hver SPU sesong avsluttes med et nasjonalt talent leir for spillerne (U15 og U14) som har deltatt på SPU. NTC er lagt til pinsehelgen hvert år og i år er det 29.Mai- 01. juni 2020.  Den inneholder treninger med landslagstrenere, foredrag og fysisk trening. NTC skal være en positiv sosial- og læringsarena for å fremme sportslig utvikling. 

 

Aktivitet 2019/2020:

U12:
Regionen ønsker å gi tilbud om 4 skillstreninger i løpet av året der det trenes på basisferdigheter. To arrangement på våren, og to på høsten. Skillscamp er åpne treninger for spillere som ønsker å utvikle seg. Deltagelsen er frivillig og gratis.  Oversikt over datoer for skillscamper U12 Gutter og Jenter i 2019/20 settes opp når de klar. 

U13 - U15:
Region Vest organiserer spillerutvikling for U13 – U15. I løpet av en sesong vil det være 6 regionssamlinger. Samlingene vil foregå som treninger med implementering av «den røde tråd» (dvs den norske spillestil). Hver samling vil bestå av flere økter. Alle spillere inviteres til å delta. Det oppfordres til å delta på samtlige samlinger da det gir et godt grunnlag for regionslagstrenerne å ta ut representasjonslag på Talentcampen.

For U14 og U15 vil det tas ut regionslag til 29.Mai.-01. Juni 2020. 

Treningstider for regionssamlingene legges ut på Region Vests nettside, på Facebook og klubbledere blir informert.

Priser:
Egenandel for deltagelse på regionssamlinger høst 2019 er kr. 500.


Spillere på U14 og U15 må ha reversibles (shorts og vendbar overdel) eller en mørk og lys overdel på regionssamlingene. Reversibles kan kjøpes av regionen. Prisen er ca kr 500 og vil faktureres i etterkant.
Merk! Spillere reiser til Talentcamp må ha Region Vest reversibles.  


For U14 og U15 må det påregnes egenandel for spillere som deltar på Nasjonal Talentcamps.

 

Ren utøver

Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i antidopingarbeidet. Antidoping Norge har utviklet et program "Ren Utøver", som et e-læringsprogram for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat. NBBF Region Vest er en "ren særkrets" og mener at forebygging og holdningsskapende arbeid er viktig. Som et ledd i spillerutvikling til region vest oppfordres våre spillere på U14 og U15 til å ta "ren utøver programmet". Om foreldre ønsker å gjøre dette også -  er vi mer enn glad. For våre regionslagstrenerne vil dette være obligatorisk. 

Ren Utøver er bygget opp omkring 7 utvalgte områder innenfor antidopingarbeidet. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre alle modulene, men det er slett ikke nødvendig å ta alt på en gang. De ulike modulene består av en kort video og spørsmål som besvares online. For hver modul som fullføres får man en bekreftelse, og systemet husker også hva du har gjort slik at du ikke trenger å gå gjennom hele programmet en gang til. Når alle modulene er fullført, får du umiddelbart tilsendt et diplom på e-post. Du kan ikke stryke – du lærer noe nytt og viktig!​ Diplom for gjennomført "Ren Utøver" program kan sendes til vest@basket.no.

 

Link til programmet finner du her: http://www.antidoping.no/ren-idrett/ren-utover/

 

Samlinger i 2019/2020:

07-08.September Gutter og Jenter U13 (2007) i Olsvikåsen VGS , Olsvikåsen 152, 5183 Olsvik.

Lørdag 07.September
12.00 - 13.00 Jenter U13
13.00 - 14.00 Gutter U13
14.00 - 15.00 Jenter U13
15.00 - 16.00 Gutter U13

 

Søndag 08.September
15.30 - 16.30 Jenter U13
16.30 - 17.30 Gutter U13
17.30 - 18.30 Jenter U13
18.30 - 19.30 Gutter U13

 

 

02.-03. November: Gutter U13, U14 og U15
09.-10. November: Jenter U13, U14 og U15

30.Nov.-01. Dec. : Gutter U13, U14 og U15
07.-08. December: Jenter U13, U14 og U15

2020:
11.-12. Januar: Gutter U13, U14 og U15
18.-19. Januar: Jenter U13, U14 og U15

08.-09. Februar: Gutter U13, U14 og U15
15.-16. Februar: Jenter U13, U14 og U15

14.-15. Mars: Gutter U13, U14 og U15
21.-22. Mars: Jenter U13, U14 og U15

Talentcamp  29.Mai-01. Juni.2020  jenter og gutter  U14 og U15