Norges Basketballforbund / Regioner / Region Vest / Kalender Region Vest / Regionalt digitale klubbmøter Region Vest

Regionalt digitale klubbmøter Region Vest

09
nov - 2021
Teams
kl. 20:00

Slutt: 09.11.2021  kl. 21:30

De digitale klubbmøtene settes opp og ledes av klubb og utviklingskonsulent NBBF, i tillegg stiller NBBF med representant fra ledergruppen og eventuelt andre fagansatte med tilknytning til agendaen eller eksterne forelesere.

NBBF invitere alle klubbstyremedlemmer eller andre nøkkelpersoner i klubb, regionstyremedlemmer, forbundsstyremedlemmer og ansatte til de digitale møteplassene.

Innspill til relevante saker fra region eller klubber som bør vurderes til agenda, kan sendes til klubb og utviklingskonsulent i NBBF i forkant av møte.

 

Les mer om digitale møteplasser her.