Den nye Region Vest vil gå rundt sydspissen av Norge og helt opp til Risør, på grensen til Telemark og Kragerø, som fortsatt vil tilhøre NBBFs Region Øst.
Den nye Region Vest vil gå rundt sydspissen av Norge og helt opp til Risør, på grensen til Telemark og Kragerø, som fortsatt vil tilhøre NBBFs Region Øst.

Vest + Sør blir en storregion

Etter en prosess som har vart i flere år og med en arbeidsgruppe i sving siden november i fjor, har Basketballforbundets styre kommet til en konklusjon: Region Sør innlemmes i Region Vest, som vil omfatte Vestland, Rogaland og Agder.

– Norsk basket har hatt en rivende utvikling over hele fjøla, men rent organisatorisk har Region Sør hengt etter. Derfor har vi vært nødt til å gjøre organisatoriske grep siden regionen ikke har vært bærekraftig, forklarer basketpresident Jan Hendrik Parmann.

– Enkelte av klubbmiljøene har hatt en veldig god utvikling, men regionen har manglet x-faktoren å ha en organisasjon med regionalt fokus i ryggen.

– Ved å konsolidere som vi gjør med Region Vest, vil vi kunne oppnå en helt annen strukturell tyngde bak utviklingsarbeidet i Region Sør også, understreker Parmann.

 

– Gode innspill

Innlemmelsen av Region Sør i Vest ble vedtatt på siste styremøte i Basketballforbundet, etter at en gruppe som har arbeidet siden november la fram sine forslag til løsninger.

– Vi har i prosessen involvert klubber, regionstyrer og ansatte. Dette har medført gode innspill og løftet flere problemstillinger, forteller generalsekretær Espen A. Johansen, som har sittet i arbeidsgruppa sammen med Jeanette Haveland Antoniazzi, Till Schrader, Lene Instebø og Axel Langaker.

 

Under administrasjon

– Region Sør har vært satt under administrasjon i flere perioder, og det har vært brukt betydelige ressurser for å forsøke å få ordinær drift av regionen.

– Etter tre runder med regionsting, i forsøket på å få etablert et lovlig valgt regionstyre, ga klubbene beskjed om at de ikke ønsket å etablere noe regionstyre. Med Kristiansand Pirates som har 500 medlemmer i spissen har klubbene vært tydelige på at de ikke har ressurser til å drifte det politiske leddet, sier Johansen.

 

Fra Måløy til Risør

Den nye storregionen skal omfatte Vestland, Rogaland og Agder og dermed strekke seg fra Måløy, rundt Kristiansand og helt opp til Risør, på grensa til Telemark.

Agder-lagene vil ikke gå inn i seriespill med bergenslagene, seriene må inndeles i geografiske soner.

– Hva man vil komme frem til her, er spennende, sier Jan Hendrik Parmann.

– Men det skal jo kåres regionsmestere, og sluttspillene vil være en mye større happening når det blir en større region, fastslår presidenten.

 

– Hjertelig velkommen

Med Region Sør på laget blir medlemsmassen i Vest økt med 20-25 prosent, pr. i dag rundt 1000 spillere.

– Det blir en omstilling for alle, men gleder oss over å få klubbene fra Region Sør inn i Region Vest, ønsker dem hjertelig velkommen og håper de vil føle seg ivaretatt, sier Jeanette Haveland Antoniazzi, styreleder i Region Vest.

– Vi har vært med i prosessen hele veien, og dette er også blitt luftet på lokale klubbledermøter. Så det skal ikke komme direkte overraskende på klubbene våre, presiserer Antoniazzi.

– Vi skal gjøre det vi kan for at alle lag skal få et spilletilbud de er godt fornøyde med. Men vi håper på forståelse for at dette blir en sesong der ting må gå seg til.