NBBF EasyBasket for alle.jpg

Viktig informasjon vedr seriespill

Sett i lys av smitteutviklingen i samfunnet ønsker vi å legge til rette for at klubbene skal kunne flytte kamper, dersom lag ikke kan stille til kamp på grunn av koronarelaterte forfall.

Dette gjelder de tilfellene der man ikke har minimum 5 tilgjengelige spillere, og man ikke har søkt om omberamming av kamp i henhold til gjeldende regelverk.

Lag som melder koronarelatert forfall, må dekke de faktiske kostnadene dette medfører. Herunder eventuelle dommerutgifter og halleie. Kamp kan settes opp på nytt dersom begge lag kommer til enighet om ny dato, tid og sted som Region VEST godkjenner. Region VEST setter tidsfrist for når kampen må være berammet på nytt. Dersom denne fristen oversittes eller motstanderlaget ikke ønsker å utsette kampen, vil laget som opprinnelig ikke kunne stille til kamp tape kampen på WO.

 

Henvendelser vedr. dette sendes til Edmunds.Gabrans@basket.no

 

Dette tiltaket er etter anbefalinger av NBBFs Beredskapsgruppe.