corona612_ntb.jpg

Viktig informasjon angående kamper i Bergen kommune

Det er viktig at smittevernreglene følges.

Fra mandag 22. februar gikk Bergen over til å følge de ordinære reglene for hele landet. 

I veilederen for gjenåpning av basketaktiviteter står det nå:

4.2 Kamparrangement

 • Kamparrangement inkluderer treningskamper, seriekamper, turneringer og cuper.
 • Regjeringen publiserte retningslinjer for innendørs arrangement fredag
  19.02.2021. Det er en maks grense på 50 personer i hallen. Dette gjelder spillere, dommere, trenere og øvrige funksjonærer.
 • Offentlige myndigheters krav til offisielle reglementer skal etterleves fullt ut.
 • Det må også påregnes dopingkontrollører (maks 5. stk) blant de 200/50 som er tillatt i hallen.
 • Alle deltakere/tilskuere må opprettholde 1-metersregelen til enhver tid
 • Arrangør er ansvarlig for at desinfiseringsmidler og informasjonsplakater er til stede.
 • Det skal føres deltakerlister av samtlige personer (også funksjonærer) som er til stede under arrangementet. Arrangør skal slette listene etter 10 dager.
 • Kommunale retningslinjer må sjekkes og etterleves.

6.2 Regionale serier

 • Aktuelle punkter under trening inkluderes i punktet kamp.
  - 1-metersregelen skal opprettholdes til enhver tid med eneste unntak er spillsituasjoner.
  - Garderober, lagbenken og utstyr skal rengjøres etter bruk.
  - Lagene bør entre banen til ulik tid, og skal ikke overta lagbenkområdet før lagbenken er tom for spillere fra kamp før.
 • Det er tillatt å spille kamper mot lag fra samme kommune. Dette omfatter både treningskamper, cupkamper og seriekamper.
 • Regioner setter av 15 minutter mellom kamper for å sikre at overgangen fra en kamp til en annen, overholder smittevernstiltakene.
 • Arrangøren skal ha desinfiseringsmidler i sekretariatet, da dommere må
  desinfisere hendene i pauser og timeout, pga. bruken av fløyter og håndtering av ball.
 • Spillere må holde 1-metersregelen når en kommuniserer med dommeren.
 • Reise til/fra kamp skal gjennomføres etter gjeldende smittevernregler. Om mulig, bør offentlig transport unngås til/fra kampen.
 • Det skal føres liste over hvem som er til stede, også funksjonærer og tilskuere. Listen oppbevares av ansvarlig arrangør i 10 dager.

 

Arrangør er den klubben som står som hjemmelag på hver kamp, og er ansvarlig for at smittervernregler blir ivaretatt.

 

Smittevernets tre kjernepunkter
A. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid.
B. God hygiene skal praktiseres før, under og etter trening – alltid.
C. Hold avstand og unngå nærkontakt – alltid.
Personer som er i karantene/isolasjon kan selvfølgelig ikke delta.