Logo Vestland Fylkeskommune
Logo Vestland Fylkeskommune

NBBF Region Vest utlyser midler mottatt fra Vestland Fylkeskommune

Basketballklubber i Vestland fylke kan søke om arrangørstøtte for tiltak som skal bidra til mer aktivitet, rekruttering og hindre frafall.

I forbindelse med koronapandemien utlyste Vestland Fylkeskommune «Ekstraordinære midlar til kultur- og idrettsaktivitet som er råka av koronarestriksjonar». NBBF Region Vest har mottatt midler og ønsker at midlene skal komme klubbene til gode for å skape mer aktivitet, rekruttering og hindre frafall. Arrangementene må gjennomføres innen utgangen av juni 2022.

 

Det kan søkes om arrangørstøtte til følgende tiltak:

  • Egne jentearrangement i alderen 7-16 år. Arrangementene kan deles i alder, f.eks 7-12 år og 13-16 år.
  • 3x3 turnering for unge 13-19 år. Turneringene kan deles opp for «ikke organiserte spillere» og «organiserte spillere» (spillere som allerede er i klubb).

 

Det kan gis arrangørstøtte opp til kr 5000 pr arrangement. Totalt til fordeling kr. 40.000

NBBF Region vil kunne utarbeide en flyers som klubbene bruker til å spre informasjon om arrangementet. NBBF Region Vest vil også kunne sende informasjon til skoler, andre frivillige organisasjoner samt publisere på Region Vest sin FB-side. Det er ett krav om at logo til NBBF Region Vest og Vestland Fylkeskommune skal være synlig i markedsføringen og det skal komme klart frem i informasjonsmateriell mm at fylkeskommunen er tilskuddsgiver.

NBBF Region Vest har rapporteringsansvar overfor Vestland Fylkeskommune, og følgelig skal klubb samarbeide med NBBF Region Vest. Det betyr at dato for arrangementene velger klubbene selv, men for å koordinere og markedsføre arrangementene skal valgte dato meldes regionsadministrasjonen og godkjennes. Arrangementene skal være avviklet innen utgangen av juni 2022.

Følgende kriterier skal være oppfylt for å motta midler:

Kontaktperson er daglig Leder Lene Instebø, epost: Lene.Instebo@basket.no

Søknad til arrangementene gjøres via denne linken innen
mandag 4. april kl. 12.00

Administrasjonen sammen med styret vil behandle søknadene etter utløpt søknadsfrist.