EasyBasket_Haugesund_gutter_trener.jpg

U12 serien

Sesongen 2023-24 er i gang, og for første gang har vi serie i klassen U12.

U12-klassen tilbys for å gi et mer stabilt tilbud til 12-åringene. Lagene kan i  tillegg delta på EB-arrangement.

Hjemmelaget er ansvarlig for kampen, og har bl.a. følgende oppgaver:

-Klargjøre banen, se til at det er garderober hvis det trengs

-Sekretariat for føring av innbytterprotokoll og ansvar for retningspil

-Støtte de unge kamplederne slik at de ikke får ubehagelige opplevelser

-Betale dommerhonorar etter kamp (skal gjøres rett etter kampen, i hallen)

-Rydde og klargjøre banen

Regler og retningslinjer:

Det er viktig å presisere at U12-serien skal foregå i EasyBasket-ånd, på liten bane, lave kurver og uten resultater/tabeller.

Alle må følge EasyBasket-retningslinjene.

Region Vest vil forsøke å sette på kampledere på alle U12 kampene så godt det lar seg gjøre. Om det er kamper vi ikke har fått skaffet kampledere til vil vi gi dere beskjed, så er det hjemmelagets ansvar å skaffe dette.

Honorarsats kampledere

Følg gjerne med i appen og se at det er satt på en kampleder (dommer).
Kamplederne skal ha betalt kr 150,- pr. kamp hvis de er to dommere, eller kr 225,- dersom de dømmer kamp alene.

Dette betales direkte til dommerne etter de er ferdige å dømme i hallen den aktuelle datoen.

Dere finner regler og retningslinjer for EasyBasket her: https://www.basket.no/serie-og-turnering/easybasket/

Innbytterprotokoll printer dere ut eller fører på PC: nbbf-eb-innbytteprotokoll-mal.pdf (basket.no)

Ta vare på protokollene (gjerne ut sesongen). Disse trengs ikke sendes inn til regionen dersom vi ikke ber særskilt om det.

Flytte kamp eller WO

Dersom dere må flytte en kamp ønsker vi å få beskjed så snart som mulig. I U12-års klassen er vi ikke så strenge på omberammingsfristene (14 dager), og dere skal slippe å betale omberammingsgebyr denne sesongen, MEN:

Vi må få en mail senest 72 timer før oppsatt kamptid dersom dere vil flytte en kamp. I mailen må det fremgå ny dato og at begge lag (helst med kontaktpersoners navn) er enige om ny dato.

Dersom et lag ikke kan spille en kamp og melder WalkOver, vil kampen utgå og laget som ikke kunne stille vil få en WO-bot. Dette grunnet administrasjonskostnader og betaling av dommerne dersom WO meldes etter 72 t før kamp.