venner_3.jpg

Skoleturnering i Basketball

Skoleturnering i Basketball arrangeres i Haukelandshallen 23. november

I tradisjonens tro arrangeres skoleturnering i Haukelandshallen, og i år er dato for arrangementet 23. november.

Etter å ha lagt brakk i noen år, ble skoleturnering i Basketball gjenopptatt i 2017. Tidligere var målet å kåre en turneringsmester og der av navnet skolemesterskap. Nå er både form og innhold justert for å favne mer bredt og å øke rekruttering til klubbene. Målet med skoleturnering er å skape idrettsglede og mestring gjennom lek og moro på basketballbanen, med spesiell tilrettelegging for uøvde spillere (barn som ikke allerede er medlem av en basketballklubb), dette for å sikre at alle skal få være med.

I år er det rekordstor påmelding, noe som kan tyde på at skoleturnering etter hvert begynner å bli etablert som et positivt tilbud til barneskolene. Det er totalt 33 lag påmeldt fordelt på 17 guttelag og 16 jentelag. Så her vil det være mye aktivitet hele skoledagen.

For å følge opp i etterkant, vil de klubber som har deltagende skoler fra sitt nærmiljø/rekrutteringsskoler bli kontaktet av regionadministrasjonen. Alle elever som deltar på skoleturnering får utdelt flyers med kontaktinformasjon til regionadministrasjonen som vil være behjelpelig med å lede elevene til klubb i nærmiljøet.

Teknisk arrangør er Bergen Elite