Skolebasket.jpg

Skoleturnering 2021

300 sjetteklassinger på skoleturnering i Bergen

Høyt støynivå, mestringsfølelse og glade barn preget stemningen i Haukelandshallen 10. november da Region Vest arrangerte skoleturnering for elever fra Bergensområdet.

Lave kurver, små baller og forminskede baner var glimrende rammer for elevene som stort sett aldri hadde spilt basketball annet enn i gymtimene på skolen. I Haukelandshallen var det satt opp fire baner samt et stort areal med hinderløyper som elevene fikk leke seg med. Kampledere og sekretariat på hver bane bidro til å holde orden på de ivrige elevene som ikke nølte med viltre heiarop fra sidelinjen.

Dette var et arrangement der målet var å kjenne mestringsfølelse og ha det gøy med basketball – på barnas premisser. Reglene sørget for at spilletiden ble jevnt fordelt, og alle lagene fikk spille minst tre kamper hver. Den enkelte kamp hadde riktignok et resultat, men det ble ikke kåret noe vinner av turneringen. Alle barna fikk t-skjorte, og de voksne fikk sponset sushi fra Lerøy.

- Dette var et arrangement der vi spesielt ønsket uøvde spillere velkommen. De som spiller basketball i en klubb, har jo EasyBasket-arrangementene som de kan boltre seg på. Dermed deltok barna på like premisser på denne skoleturneringen, forteller daglig leder for Region Vest, Lene Instebø.

Det var Bergen Elite ballklubb som var teknisk arrangør av skoleturneringen.

 

Fornøyde lærere

Vi tok en prat med lærer Guro Soltvedt fra Florvåg barneskole:

Hva synes du om informasjonen i forkant av arrangementet?

- Jeg synes at nettsiden var veldig god. Der kunne vi finne det meste. Vi fikk det vi trengte der.

Hvordan opplevde du ankomsten i hallen?

- Det var veldig god mottakelse, det var god kontroll, og vi fikk god informasjon med en gang vi kom inn - om hvor vi skulle være og hvor banene var. Det var veldig grei fellesinformasjon via mikrofon som alle fikk med seg om hvordan dette ville bli organisert. Så dette var veldig bra.

Hvordan opplevde du organiseringen?

- Jeg synes det var veldig fint at det bare var fire spillere fra hvert lag på banen samtidig. Det er mer enn nok. Dermed får alle komme bort i ballen. Det var passelig størrelse på banen og fint med lave kurver.

Hva tenker du selve kampavviklingen?

- Det er veldig bra at det ikke kåres noen vinner, men at man bare spiller kamper. Uten sluttspill. For det mange som ikke tåler så godt å tape selv om de har godt av å øve på det. Vi spiller fordi det er gøy, og hver kamp får et resultat, men det kåres ingen vinner. Her kjøres alle-skal-med-prinsippet!

Hvordan opplevde du hinderløypen som arrangøren hadde tilrettelagt for i enden av hallen?

- Den fungerte veldig bra. Vi hadde fire elever som ville se på i stedet for å delta i basketspillingen. De hadde dermed et sted de kunne oppholde seg og aktiviteter de kunne holde på med. Dette ble også brukt av spillerne under pauser. Det var veldig bra at de hadde noen andre aktiviteter de også kunne holde på med.

Er det noe som burde vært gjort annerledes med tanke på tilrettelegging eller organisering?

- Jeg opplevde at det var litt forskjell på dømmingen fra bane til bane – om hvilke regler som gjaldt. Noen elever ble litt frustrerte fordi de ble usikre på hvilke regler som gjaldt. Kanskje det burde vært bedre koordinering blant dommerne på hva man skulle dømme på.

Har elevene dine spilt basketball tidligere?

- Nei, ingen av mine elever har spilt før. Vi har spilt basketball i kroppsøvingstimene seks ganger tidligere. Det hadde derfor vært fint om vi kunne fått mer informasjon om reglene i forkant.

Det tar vi med oss. Takk for praten!