Basket for alle til nyhetssak.png

Basketball for alle – Åpen hall

Nå kan basketklubber i Vestland fylke søke om deltagelse i prosjektet «Basketball for alle»

NBBF Region Vest har mottatt midler til prosjektet «Basketball for alle» fra tilskuddsordningen «tilskudd til lavterskel fysisk aktivitet for barn og unge» fra Vestland fylkeskommune.

Målet for prosjektet er å skape fysisk aktivitet gjennom tiltaket «Åpen hall» i nærmiljøet til lokale basketklubber, med hensikt å inkludere flere barn og unge, som ellers ikke ville hatt mulighet til å delta i idrettsaktivitet.

Målgruppen er barn og unge fra 6 -16 år.

NBBF Region Vest ønsker å samarbeide med 5 basketballklubber hvor fokus er å skape gode relasjoner og inkludering i nærmiljøet og hvor barn og unge opplever idrettsglede og mestring gjennom lek med og uten ball på basketballbanen. Tilbudet skal være gratis for alle deltagerne.

Fristen for å søke om å delta i prosjektet er 3. juni 2021.
Søknadsskjema ligger: her 

Dokumenter

 

Organisering

Prosjektgruppen er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet, mens styringsgruppen har det overordnede ansvaret for prosjektet, herunder tildeling og øvrige beslutninger av overordnet/strategisk karakter. 

Prosjektleder: Lene Instebø, epost: lene.instebo@basket.no, tlf: 93215740