NBBF Dommerklubb.jpg

Innkalling til ekstraordinært regionsting

Det innkalles med dette til ekstraordinært regionsting tirsdag 3. mars

Det er to saker på dagsorden:

  1. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regionens regnskap 2019, jmf. NBBF Region Vest lov §17 (1) punkt 9.

  2. Gi regionsstyret fullmakt til å oppnevne representanter (til ting i overordnet organisasjonsledd) jmf. NBBF Region Vest lov §17 (1) punkt 10 bokstav h). 

Dato:            Tirsdag 3. mars 2020
Tid:               Kl.18.30-19.30
Sted:             Idrettens Hus, Brann Stadion, 2. etg. C-lokalet

Innkalling og dagsorden for møtet følger §19 i NBBF Region Vest lov. I dette tilfellet skjer innkallingen etter vedtak i styremøte 12. februar 2020, som beskrevet i §19 1a.

Se vedlegg for fullstendig innkalling og sakspapirer her

NBBF Region Vests medlemsklubber kan stille med 2-to-representanter med tale-, stemme- og forslagsrett iht. NBBF Region Vests lover § 15 (1) b.

Representasjon skal være sammensatt i henhold til NIFs lov §2-4, det vil si en representant av hvert kjønn. Dispensasjon må søkes tilhørende idrettskrets.

Fullmakt skal være utstedt fra et styremedlem som ikke selv stiller på regionstinget. Representanter skal være meldt til NBBF Region Vest senest en uke før regionstinget skal avholdes jfr. NBBF Region Vests lover §15 4

Vi ønsker vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i NBBF Region Vest 

Lene-Ali Instebø
 

Lene-Ali Instebø

Daglig leder

E-post: lene.instebo@basket.no
Mobil: +47 93215740