corona612_ntb.jpg
Foto: NTB

Informasjon om seriespill ut 2020

Endringer i gjennomføring av seriespill i region vest

Seriespill i Region Vest utsettes ytterligere på grunn av videreføring av kommunale smittevernstiltak.

Det vil være fortsatt stans i seriespill for barn og ungdom i Region Vest – gjeldende fra 7.12.20 til og med 20.12.2020. I praksis betyr dette at seriespill og Easybasket i Region Vest i desember nå blir utsatt til våren 2021.