basketball i nett.jpg

Informasjon om seriespill sesongen 2022-23

Da er det snart klart for sesongstart i NBBF Region Vest

Seriespillet starter 17. september som varslet i påmeldingsskrivet.

Etter påmeldingsfristen gikk ut, har det vært ett jevnt tilsig med etteranmeldte lag og for kommende sesong er det en god økning i antall påmeldte lag. Det gledes at klubbene i Vest har jobbet godt med rekruttering! Med flere påmeldte lag, kreves mer arrangementstid og en god utnyttelse av tildelt tid i hallene i Region Vest.

Administrasjonen i Vest har vært og er fremdeles på etterskudd av flere årsaker. Foruten vedtak om å forlenge sesongen til juni på grunn av Koronasituasjonen, har det også vært redusert bemanning siden slutten av mars. Siden Sondre Antonsen, vår nye driftskonsulent, startet i stillingen 1. august har vi vært i full sving med serieoppsett. Sondre har allerede vært i dialog med flere av dere. Ta godt imot ham og husk at han fortsatt er under opplæring.

Kampoppsett frem til 20. november (med unntak av Nasjonal 1M VEST og rullestolserien) er sendt ut på høring, og vi ber klubbene om snarlig tilbakemelding innen mandag 5. september kl. 12. 
Kampene til høring ligger i Turneringsadmin, men kampene kan også finnes her: https://www.basket.no/serie-og-turnering/finn-din-serie/

Etter høring fra klubbene, vil noen justeringer gjøres. Når kampoppsettet frem til 20. november er endeling, vil administrasjon fortsette å arbeide med serieoppsett resten av sesongen.

 

Det tørr minnes om at regionen trenger flere dommere til seriekampene og klubbene må rekruttere dommere. Regionen vil sette opp dommerkurs i løpet av høsten i forbindelse med seriekamper da dommerkurs også består av praktisk del.

 

Spørsmål og høringssvar sendes til Sondre Antonsen, epost: Sondre.Antonsen@basket.no