Hederstegn BI;DE.png

Utdeling av Hederstegn 2020

Det ble delt ut 2 hederspriser under Region Vest sitt digitale ting.

Vi er inne i et år som preger samfunnet på mange måter og hvor smittevernhensyn står sentralt i alt vi foretar oss. Våre basketballklubber har vært tro mot de hele tiden gjeldende smittevernhensyn og jobbet godt for å legge forholdene til rette for å gi sine utøvere et trygt og godt aktivitetstilbud.

Det er noen år siden NBBF Region Vest har delt ut hedertegnspriser, og i dette spesielle året vi nå er halveis i, er det en glede for styret å få anledning til å hedre to personer som har bidratt mye i region vest.  

For første gang i historien ble regionstinget gjennomført digitialt. Med kyndig hjelp fra NIF Digital som teknisk support og en meget erfaren og trygg Tor Christian Bakken som dirigent, ble tinget gjennomført på en god måte.

Igjen gjorde smittevernhensynet seg gjeldende og hedersprisvinnerne fikk dessverre av den grunn ikke overrakt sine priser, diplomer og blomster på regionstinget. I  etterkant har begge prisvinnerne fått overlevert sine diplom, hederstegn og blomster. 

ARILD BUEN, Ulriken Eagles, tildeles hederstegnet for sin lange fartstid i Ulriken. 
Arild var en fremtredende spiller på Ulrikens topplag gjennom en rekke år, fra tidlig på 80-tallet til han la opp tidlig på 2000-tallet.  Han har vært klubbleder i Ulriken gjennom store deler av 80- og 90-tallet, flere av årene som spillende klubbleder.  Han ble deretter ansatt som leder i Ulriken Eagles.  Han er kjent som "Mr Ulriken" og "Mr HansaCup" og var blant drivkreftene for utvikling av Basketligaen på slutten av 90-tallet. 
Arild har også vært trener for yngre lag i Ulriken og Hop.  Han har også vunnet NM med juniorlag.  Han var en av de første tre æresmedlemmene i Ulriken (sammen med Johan Salkjelsvik og Hans Brundtland), og er en av initiativtakerne og organisator for veteran-NM.
Arild har vært styreleder i Ulriken siden 2018.

HELGE GULLAKSEN, Hop Basketballklubb, tildeles hederstegnet for sin lange fartstid i Hop, NBBF og for bistand i regionen.  

Helge har vært klubbleder i Hop over flere perioder, og var en viktig forkjemper for å få bygget Hophallen. Han er også tildelt æresmedlemskap i Hop bbk.

Helge har vært leder av turneringskomiteen, styremedlem i forbundsstyret og leder av lovkomiteen.  Han har ledet kontrollkomiteen der han fortsatt er medlem.

Helge har hatt sammenhengende verv i norsk basket siden 1992.
Helge har vært til god hjelp i regionen med sin kunnskap og erfaring.

 

Gratulerer!