Dommertrio illustrasjon.jpg

Aspirantdommerkurs i Bergen

Aspirantdommerkurset er andre steget på dommerløypen.

Etter gjennomført aspirantdommerkurs, skal man kunne fungere som dommer i lavere aldersklasser fra U14 og eldre, og ha kunnskaper om:

  • Dommerens rolle og oppgaver
  • Spillets grunnidé
  • Spillebestemmelsene
  • Overtredelser og fouls
  • Generelle bestemmelser
  • Tilpasning U14-U15
  • Dommerteknikk - hvordan man skal opptre som dommer

 

Slik vil kurset gjennomføres:

Fredag 6. mai kl. 17:00-21:00 Idrettens hus, Brann Stadion.

Søndag 8. mai kl. 09:00-15:00 Landåshallen.

 

Krav til deltakelse: Fylt 15 år og godkjent kampleder

Varighet: 12 undervisningstimer + 1 time E-læring

Krav til bestått kurs: 80% fremmøte

Får dømme: U14 og eldre seriespill

Antall deltakere: 20 plasser

Dommerveileder: Maria Songve

 

PÅMELDING GJØRES VIA MINIDRETT HER.

 

KRAV OM DOMMER I SERIESPILLET
Klubbene har ansvar for å ha 1 dommer pr. påmeldte lag i klassene f.o.m. U15.
For de klubbene som ikke oppfyller dette kravet pr. i dag oppfordres det til å rekruttere kandidater til dommerkurs (aspirantdommerkurs).