NBBF Region Vest Logo edit.jpg

Administrasjonen informerer

Redusert bemanning i NBBF Region Vest

Det informeres om  redusert bemanning i administrasjonen til NBBF Region Vest. Det betyr at det vil kunne ta litt lengre tid å få svar på henvendelser og vi ber om forståelse for dette. 

Saker som gjelder kampavvikling i helgene og dommerbetaling vil prioriteres.