Spillerutvikling Region Sør

Region Sørs regionslag for U14-16 består pr. november 2016 av 15 spillere født 2001-2003.

Region Sør etablerte høsten 2015 et nytt regionslag U14-15 for spillere født 2001-2002. Det ble etter uttakssamling (try out) valgt ut 12 spillere fra fire forskjellige klubber. Det ble gjort endringer i troppen gjennom sesongen. Ved uttakssamling i forbindelse med sesongstart høsten 2016, ble gruppen satt til 15 spillere i aldersgruppen 2001-2003 (U14-16), hvorav fem av disse var blant de opprinnelige tolv. Det avholdes uttakssamling to ganger årlig (vår og høst), der nye spillere kan komme inn på laget og eksisterende kan gå ut.

Aktiviteter:
Det arrangeres treningssamlinger, kamper og andre tilbud til regionslagets spillere 1-2 ganger pr. måned. En treningssamling består typisk av to treninger på til sammen ca. 5 timer. Det spilles også treningskamper mot f.eks. mot U16/17-klubblag i regionen. Videre inviteres regionslagsspillerne spesielt til å delta på andre aktiviteter, som f.eks. clinics, camps, kurs etc. Mot slutten av sesongen legges det opp til at regionslaget reiser på en cup. Region Sør sender sine beste og mest motiverte regionslagsspillere til NBBFs nasjonale talentcamps.

November 2016 ble to av våre regionslagsspillere født 2001 (Simon Andreas Røed og Markus Moen Furulund) invitert av landslagsledelsen til helgesamling i Oslo med U16-landslaget. De var to av totalt syv spillere fra hele landet som mottok en slik personlig invitasjon.

Regionslagets ledere:
Leder/manager: Finn Harald Røed (finn@webbusiness.no / 932 91 001)
Hovedtrener: Kevin Juhl-Thomsen (​kevin@yesican.no / ​928 78 107)
Trenere fra regionens klubber inviteres etter behov til å bidra pr. treningssamling.


Bilde av U14/15-regionslaget, tatt like etter uttakssamlingen 18. oktober 2015.Regionslagets spillere pr. 1. februar 2017:

Søgne & Mandal Basketballklubb:
​Christoffer Selfors (2004)

​Arendal Titans:
Kristian Tveite (2001)
​Jakob Hæhre (2001)
Trym Lyngstad (2002)
Dayana Hæhre (2002)
Emil Andersen-Sleire (2003)

​IL Express (Grimstad):
​​Ole Harald S. Solberg (2001)

​Kristiansand Pirates:
Simon Andreas Røed (2001)
Markus Moen Furulund (2001)
Sebastian Than Valum (2002)
Fredrik Gaudestad (2003)
Eddi Karabeg (2003)
Benjamin R. Uppstad (2003)
Aksel Ruzic (2004)


Generell info om regionslag:
Ansvaret for landslagsprogrammet for de aldersbestemte landslagene er i Norge delt mellom NBBF og regioner. Norges to største regioner, NBBF Region Vest samt Region Øst har aktivitet i alle aldersklasser, mens for de andre regioner kan dette variere noe fra årgang til årgang. For regionslag U14 til U16 er ansvaret delegert fra NBBF til regioner. Felles for alle er Nasjonal Talentcamp som arrangeres mot slutten av året hvert år, og igjen i om våren. Ut over det står regioner fritt til å delta på andre turneringer, fortrinnsvis i utlandet.