Norges Basketballforbund / Regioner / Region Sør / Spillerutvikling Region Sør

Spillerutvikling Region Sør

Informasjonen på denne side er oppdatert i etterkant av styremøte i NBBF Region Sør, den 10. oktober 2020. 
 
 
På grunn av koronasituasjonen er det besluttet, at det ikke vil bli tilbudt SPU i 2020.
 
Hva gjelder SPU for 2021, så er det signalisert at det vil komme en ny struktur på dette og regionstyret avventer dermed nye retningslinjer fra NBBF sentralt, før vi kan gå ut med informasjon til klubber, trenere og spillere.