Klubbledermøte

20
apr
Teams
kl. 19:00

Region Sør gjennomfører årets første klubbledermøte. Pga koronasituasjonen vil møtet bli gjennomført på Teams. 

Agenda til møtet kommer ca 1 uke før møtet. Innspill til tema kan sendes til kevin.juhl-thomsen@basket.no fortløpende. 

 

Vel møtt