corona612_ntb.jpg

Tiltak under kampavvikling

Presiseringene i denne saken gjelder kampavvikling i BLNO og regionene fra helgen 10.-11. oktober, og fremover.

Regelen om å holde 1-meters avstand til andre, skal til enhver tid overholdes. Publikum som ikke følger reglene tilknyttet arrangementet, kan bli utvist fra hall av arrangør.

 

Adgangskort
NBBFs forbundsstyret har innstilt bruken av adgangskort frem til myndighetene løfter publikumsrestriksjoner til 500. Personer som har kampspesifikt oppdrag i forbindelse med arrangementet, må melde fra til NBBF sentralt og arrangørklubb innen 24 timer før kampstart.

 

Håndhilsning
Håndhilsning før, under og etter kamp, er ikke tillatt. Alle spillere, trenere, dommere og øvrige funksjonærer må til enhver tid opprettholde 1-metersregelen, utenom spillsituasjoner som er en naturlig del av kampen.
Etter kampslutt skal lagene stille opp ved midtbanen, parallelt med baseline. Dommerne stiller seg foran sekretariatet. Kapteinene for lagene, skal muntlig takke motstanderne, dommere og publikum for kampen. Deretter skal lagene forlate banen.

 

Vedr. Smittevernstiltak i Oslo de neste 14 dagene:
Etter samtaler med andre særforbund som håndball, ishockey og bandy, har NBBF landet på følgende tolkning;

I haller som ikke har nummerte seter (der seteplassen ikke er påført billetten) omfattes reduksjonen fra 200 til 50. Personer som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten skal ikke medregnes. Dette definerer NBBF som dommere, trenere, sekretariat, antidopingpersonell og smittevernsansvarlig.

Kan ikke arrangør påse at 1-metersregelen opprettholdes, skal kampene gjennomføres uten publikum.
I haller som har nummerte seter (der seteplassene er påført billetten) omfattes ikke av reduksjonen fra 200 til 50. Dette forutsettes at det utarbeides et salkart som sikrer minimum 1 meter avstand til alle, i alle retninger.