NBBF Øst EB Kampleder 2.jpg

Sesongen 2020-2021

Her finner du samlet informasjon om Region Øst sine aktiviteter sesongen 2020-2021

Den pågående Koronasituasjonen gjør at det er flere hensyn å ta enn vanlig innfor kommende sesongstart. NBBF og Region Øst samarbeider godt for å kunne tilby gode og trygge aktiviteter for våre medlemmer. Under finner du en samlet oversikt over våre aktiviteter i Region Øst som vi har per dags dato, siden vil bli oppdatert etterhvert.

 

Seriespill

Vi jobber med serieoppsettet og mer informasjon knyttet til oppstart, rammer og rutiner knyttet til Koronasituasjonen kommer fortløpende.

 

Seriestart for U13-U19 vil bli helgen 10.-11.oktober 2020. Angående seriekamper for senior venter vi på avklaring fra myndighetene.

 

Se vår egen side om seriespill i Region Øst HER

Der finner du all informasjon om overgangsskjema, dispensasjoner etc.

 

Live kampskjema

All informasjon om live kampskjema med egen supportside finner du HER

En video som viser hvordan man fyller ut live kampskjema finner du HER

En video for dommere angående live kampskjema finner du HER

 

 

EasyBasket

Mer informasjon om datoer, rammer og rutiner kommer innen kort tid. Vi jobber på spreng med å avklare alt ifh Koronasituasjonen og hvordan EasyBasket 2020-2021 vil bli.

 

 

Kurs

Trener- og dommerkurs

Vil bli satt opp i samarbeid med klubbens kurskontakter. Mer informasjon kommer innen kort tid.

 

Den Lille Trenerhelgen - lørdag 5.september 2020

Program og innhold vil bli publisert innen kort tid på basket.no. Mer informasjon angående kurset kommer direkte fra NBBF som er ansvarlig for DLT. Les mer HER

DLT blir digitalt, les mer HER

 

 

Dommere

Dommersamling

Det vil bli avholdt en dommersamling før serien starter. Mer informasjon om dette kommer.

 

Dommeroppsett

Alle som ønsker å dømme kamper i Region Øst bes om å ta kontakt med Akrem Dagnew.

 

 

Spillerutvikling med oppstart i 2021

Region Øst vil ha SPU samlinger i helgene 27.-28.februar og 27.-28.mars 2021. Mer informasjon kommer nærmere oppstart. Les mer HER

 

 

Regionsting onsdag 16.september 2020

Tinget ledes av Region Øst og vil bli gjennomført digitalt. Mer informasjon kommer. Innkalling finner du HER

Mer informasjon om NBBFs vedtak til digitale ting finner du HER

 

 

Klubbmøter

Digital møteplass for klubbene i Region Øst - onsdag 26.august

Kl. 19.30-21.00

Møtet blir arrangert over Teams, og alle påmeldte får en lenke til å delta i møtet. Les mer HER og HER

Forslag til agenda og påmelding til møtene kan sendes til Ragnhild.riis@basket.no   

 

Det Lille Klubbledermøtet - lørdag 12.september 2020

Det Lille Klubbledermøte blir arrangert nasjonalt for alle klubber lørdag den 12.september kl. 10.00-13.00. Alle påmeldte deltakere vil få en lenke til møtet tilsendt på epost i forkant.

Påmedling til DLK finner du HER (alle som allerede har meldt seg på er registrert og trenger ikke å melde på igjen)

Les mer om Det Lille Klubbledermøtet HER

 

 

Region Øst vil innkalle til flere klubbmøter fortløpende på mail og basket.no.

 

 

Klubbutvikling og kurs for styremedlemmer

Idrettskretsene har satt opp nye kurs for styret i idrettslag. Styrearbeid i praksis, økonomikurs... Det er gratis og veldig bra kurs for styremedlemmer.

 

Kurskalender

Viken idrettskrets kurskalender 

Oslo idrettskrets kurskalender

Innlandet idrettskrets kurskalender

Vestfold og Telemark idrettskrets kurskalender

 

Kurs-side for kretsen

Viken idrettskrets

Oslo idrettskrets

Innlandet idrettskrets

Vestfold og Telemark idrettskrets

 

 

Koronasituasjonen

All informasjon knyttet til Korona vil bli publisert under vår egen TEMA side

Koronavettregler som gjelder

Begrensninger på reiser ved kamper og arrangement finner du HER 

Viktig appell fra NBBFs president Jan Hendrik Parmann kan du se HER

Ofte stilte spørsmål knyttet til Korona med svar finner du HER

 

 

Administrasjonen i Region Øst

Administrasjonen består nå av Erika Lundin og Akrem Dagnew. Axel Langaker bistår ved behov. Axel vikarierer inntil videre som Organisasjonssjef i NBBF.  

Ansvarsområder:

Akrem: Seriespill, Overganger, Dispensasjoner, Dommere akrem.dagnew@basket.no

Erika: EasyBasket, Kurs, Ting, SPU, Klubbledere og alle øvrige spørsmål     erika.lundin@basket.no