Klubbmøte%2030.10.2019.jpg

Oppsummering av Klubbledermøte

20 personer samlet på Ekeberg for å diskutere klubbutvikling og hvordan man kan søke midler.

Tusen takk for et hyggelig og konstruktivt møte på onsdag kveld! 

 

Informasjon fra Regionen

 • Oslo idrettens hus skal bygges om og rehabiliteres. Vi flytter ut i desember og får nye lokaler midlertidig i 2,5 år i Brynsveien 13.
 • Bruk dagens infobank for å finne maler og tips for hvordan dere kan drive klubb. Trykk på KLUBBGUIDE så kan dere velge infobank.
 • Det er Kampleder som skal føre innbytteskjema under EasyBasket arrangement. Arrangør skriver ut innbytteskjema, dommerne (kampleder/aspirant) har innbytteskjema i lomma og fyller ut hvilke som spiller med nr og kryss før hver periode starter. Dommeransvarlig har ansvar for å følge opp at alle dommere gjør denne jobben, men trenger ikke å dobbelsjekke ved hver periode.
 • Det er klubbenes ansvar å sørge for at foresatte/spillere kan sitte i sekretariat. Klubbene må gi tilstrekkelig opplæring i dette.  
 

Video på skriving av kampskjema og bruk av pil i sekretariat

Video som er laget av en lagkontakt i Bøler

Føring av kampskjema (U14-senior) 

Bruk av piler i sekretariat (U14-senior) 

 

Alle representanter fra klubb fikk presentere seg selv og fortelle om sine utfordringer i klubben. Oppsummert ser det slik ut med utfordringer i Region ØST:

 • Trenger flere og bedre trenere/dommere
 • Massiv rekruttering av unge spillere – må ha en struktur i klubben og et system som gjør at vi er klar til å ta imot alle som kommer
 • Voksesmerter, Mange spillere på EasyBasket – mangler trenere med kompetanse
 • Mangler engasjement, folk som kan bidra i klubben. Rekruttere folk til arbeidsoppgaver
 • Få tak i voksne, erfarne trenere. Har mange unge trenere i klubben og trenger fler voksne med rutine og autoritet
 • Lag som vokser så mye at trenere sier nei til nye spillere som vil starte. Må lage en struktur slik at alle som ønsker får spille basketball
 • Mangler retningslinjer for dommerbetaling. Praksis og rutiner på dette.
 • Rekruttering av jentespillere
 • Få en struktur i klubben som sikrer varig arbeid selv når ildsjelene forsvinner

 

Noen klubber som delte noen god historier også:

 • Ansatte en Daglig Leder på deltid som kan ta vekk en del arbeidsbelastning på de frivillige i styret
 • Sette ut deler av regnskapsarbeidet til en profesjonell aktør
 • Har godt styre og gode foreldregrupper
 • Mange klubber som rekrutterer og får flere medlemmer spesielt på EasyBasket

 

 

Hvordan søke midler? Hege Rokne, INKLU Basket

Hege fortalte om hvordan man kan søke midler.

Det ble delt inn i grupper og hver gruppe fikk et tema de skulle lage forslag på søknad med; Mål, bakgrunn, ide m.m.

Alle klubbledere har fått tilsendt referat på mail med ppt presentasjon og mal for prosjektskriving. 

 

Mange stiftelser ønsker prosjekter basert på:

 • Jentesatsning og rekruttering av jenter spesielt
 • Inkludering av minoriteter, barn til foreldre med lav økonomi…
 • Star-lag (psykisk og fysisk utviklingshemmede) barn som driver med idrett
 • Prosjekter med utstyr (baller, nye justerbare kurver på gymsaler, utebaner på skoleområde…)
 • Prosjekter som har varig verdi; der du knytter prosjekt opp mot utstyr som også skoler/andre kan benytte

 

 

Klubbutviklingsstrategi med Ragnhild Riis, NBBF

Sammendrag av det som kom opp under klubbutvikling.

 

Hva ønsker klubbene seg av maler og verktøy:

 • Basketball for dummies – introduksjonsvideo med overgangen til de ulike aldersgruppene EB U7-12 , U13, aldersbestemt etc.
 • Trenerdagbok
 • Håndbøker trenere
 • Ressursside for trenere, øvelser i video
 • «Når skal de begynne med ulike øvelser»
 • Mal for øktplan, periodplan, sesongplan
 • Arrangements- og turneringsmaler
 • Sportslig plan
 • Forslag til sponsorsøknad
 • Forslag til sponsoravtale
 • Rutinebeskrivelser
  • Hallvakter, kiosk..
 • Rollebeskrivelser
  • Lagkontakter, leder,  kasserer…
 • Hva forventes av klubben når man arrangerer EB arrangement

 

Hvordan kan klubbene samarbeide:

 • Lære av hverandre, hva ønsker vi å bli bedre på og hva kan vi lære av andre
 • Se hvem som er gode på ulike ting og så kan klubbene kontakte dem direkte
 • Kompetanseoverføring
 • Både i regi av regionen og klubbene direkte
 • Klubbledermøtene – ha et temainnlegg om noe av det klubbene er gode på
 • Samarbeide om å opprettholde tilbud
 • Klubbene ønsker at spillerne skal bli i sin egen klubb og opprettholde tilbudet der
 • Treningsleir for jenter
 • Førstehjelp - basketskader